Theo quy định của Nghị định thì có 04 hình thức lễ tang là: Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang Cấp cao và Lễ tang Cán bộ, công chức, viên chức.

Lễ Quốc tang được áp dụng đối với cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số cán bộ cấp cao khác có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế do Bộ Chính trị quyết định.
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp người anh hùng của dân tộc Việt nam được Bộ Chính trị tổ chức tang lễ dưới nghi thức "Lễ Quốc Tang":
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
( Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng trong lòng dân)

Lễ tang Cấp nhà nước được áp dụng cho cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân là cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945.

Lễ tang cấp cao được áp dụng đối với cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý, cán bộ hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 (lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954-1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng nhất trở lên, các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên, các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh – giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu.

Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu, trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang Cấp cao).

Nghị đinh quy định rất cụ thể về việc đưa tin buồn, Ban Tổ chức Lễ tang, lời điếu, nơi tổ chức Lễ tang, nơi an táng, trang trí lễ đài, vòng hoa viếng, lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang, lễ hạ huyệt… đối với từng hình thức Lễ tang.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2013 và thay thế Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.
 

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ sưu tầm & biên tập