Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Người bị thiệt hại có lỗi thì người gây tai nạn có phải bồi thường?

Luật sư tư vấn luật dân sự, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2005 

Nội dung phân tích

Bộ luật dân sự 2005 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau:

"1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó."

Trong trường hợp của bạn, con bạn bị xe tải trong xí nghiệp khai thác đâm vào, bị thương và vào việc cấp cứu nên theo quy định trên thì con bạn được bồi thường.

Tuy nhiên, khi xem xét mức độ bồi thường phải dựa trên căn cứ dựa trên mức độ lỗi của các bên.

Điều 617 Bộ luật dân sự 2005 quy định như sau "Khi người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây thiệt hại thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình; nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải bồi thường".

Trường hợp của bạn, con bạn chăn trâu trong công trường đang khai thác nên việc xảy ra tai nạn lỗi cũng một phần do con bạn. Nếu toàn bộ lỗi do con bạn thì người lái xe không phải bồi thường. Nếu người lái xe cũng có lỗi thì người này phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của họ. 

Đối với thiệt hại về sức khỏe được xác định tại điều 609 Bộ luật dân sự 2005 như sau:

"1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

2. Người xâm phạm sức khoẻ của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định."

Về việc bạn yêu cầu chủ xí nghiệp bồi thường nhưng họ không chấp nhận là trái quy định pháp luật. Nếu có lỗi của người lái xe gây ra thì chủ xí nghiệp phải thay mặt người làm công bồi thường để đảm bảo nguyên tắc bồi thường toàn bộ và kịp thời "Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật." ( điều 622 Bộ luật dân sự 2005). Sau đó, người làm công có trách nhiệm hoàn trả cho chủ xí nghiệp số tiền đó.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.