Xin cám ơn!

Người gửi: Hải

Câu hỏi được biên tập từ Tư vấn Luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

 

Người đại diện/ người giám hộ cho người chưa thành niên

Tư vấn Luật dân sự gọi:1900.6162

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của Luật Minh Khuê. Yêu cầu của bạn đượcLuật Minh Khuê giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005.

Nội dung tư vấn: 

Căn cứ theo khoản a Điều 58 BLDS 2005 thì một trong các đối tượng được giám hộ là "Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu".

Như vậy,  người chưa thành niên trong trường hợp này còn  mẹ mà mẹ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì không thuộc đối tượng được giám hộ. Mẹ của người này được gọi là người đại diện theo pháp luật đối với con chưa thành niên.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 144 BLDS 2005 quy định: "Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Có nghĩa là, mẹ của người chưa thành niên có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người đó, kể cả việc quản lý, thực hiện giao dịch đối với tài sản người đó được thừa kế. Pháp luật hiện hành không có quy định về thủ tục xác nhận người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên nếu có tranh chấp xảy ra thì người đại diện theo pháp luật có thể chứng minh vị trí pháp lý của mình thông qua các giấy tờ như: chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh của người chưa thành niên.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.