Trong 7 ,8 năm bên cung cấp nước không đi kiểm tra định kỳ ? Hiện tại tôi đã chịu phạt 8 triệu đồng nhưng vẫn chưa được cấp lại sau 15 ngày cắt nước. Họ nói theo quy định có thể cắt tới 3 tháng ? Theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về cung cấp nước sạch do ông Nguyễn Văn Khôi ký ngày 30.12.2013 : Điều 17 sau kiểm tra tháo dỡ đồng hồ phải lắp ngay đồng hồ khác để khách hàng sử dụng trong thời gian kiểm tra đồng hồ cũ.

Vậy tôi xin hỏi cty cung cấp nước sạch quận Ba Đình làm việc như thế có đúng không ? Và tôi phải làm gì để được cung cấp lại nước sinh hoạt.

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: ngochuy

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005.

Bộ luật Dân sự năm 2015.

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

2. Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, mặc dù bạn không có lỗi gây ra thiệt hại cho công ty cung cấp nước nhưng bạn vẫn phải bồi thường theo quy định tại điều 604 Bộ luật Dân sự:

"Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại  

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó."

Điều 45 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định:

"Điều 45. Tạm ngừng, ngừng dịch vụ cung cấp nước

1. Tạm ngừng dịch vụ cấp nước:

Đơn vị cấp nước tạm ngừng dịch vụ cấp nước trong trường hợp khách hàng sử dụng nước có yêu cầu vì các lý do hợp lý như tạm vắng, tạm dừng sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định nhưng không chấm dứt Hợp đồng dịch vụ cấp nước.

2. Ngừng dịch vụ cấp nước

a) Đối với khách hàng sử dụng nước là hộ gia đình sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt:

- Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 5 tuần kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước;

- Nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán do có lý do khách quan đã được thông báo trước cho đơn vị cấp nước về những lý do trên thì việc ngừng dịch vụ cấp nước sẽ được thực hiện sau 10 tuần kể từ khi có thông báo về việc ngừng dịch vụ cấp nước.

b) Đối với các đối tượng sử dụng nước khác:

Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 15 ngày làm việc kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước."

Điều 11 Quyết định 69/2013/QĐ-UBND quy định:

"Điều 11. Tạm ngừng cung cấp nước

Đơn vị cấp nước được tạm ngừng cung cấp nước trong các trường hợp sau:

1. Hệ thống cấp nước bị sự cố, hư hỏng đột xuất, hoặc di chuyển, sửa chữa, cải tạo theo kế hoạch hàng năm của đơn vị cấp nước; Đơn vị cấp nước có trách nhiệm thông báo cho khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng và chuẩn bị phương án cấp nước ngay bằng xe stéc đối với khu vực mất nước.

2. Theo quyết định hoặc đề nghị bằng văn bản của cơ quan Nhà nước cơ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp khác được quy định tại khoản 1, điều 45 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và khoản 2, điều 19 của bản Quy định này."

Như vậy, theo các quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP và Quyết định 69/2013/QĐ-UBND thì sau khi công ty cung cấp nước đã sửa chữa, cải tạo sự cố xong, công ty phải cung cấp nước cho gia đình bạn. Trong  trường hợp này, bạn có thể lên công ty nước yêu cầu họ cung cấp nước cho mình hoặc bạn có thể gửi đơn khiếu nại, tố cáo tới cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê