Vợ chồng anh chị đó góp được 8 tháng rồi không có tiền góp nữa, đến nay đã trễ 5 tháng không góp, lại còn đem chiếc xe đi cầm ở cửa hàng cầm đồ với số tiền 6 triệu. Bây giờ bên cty xe làm đơn muốn thưa cha tôi, buộc phải chuộc xe ra cho bên cty họ thu hồi về, không thì đóng tiền xe. Nhưng cha tôi xuống nói chuyện với vợ chồng anh chị kia thì nói không có tiền không chịu chuộc xe ra cũng không đóng tiền xe. Vậy bây giờ cha tôi nên làm như thế nào ạ. Rất mong được luật sư tư vấn giùm.

Người gửi : Phan Thị Mỹ Xuyên

Luật sư trả lời: