và bắt tôi đóng là chuyển khoản ngân hàng điều này là có không ạ.

Người gửi : Hà Thị Thanh Phương

Luật sư trả lời: