.Nhân viên lái xe gây tai nạn: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới văn phòng chúng tôi, tôi hướng dẫn bạn cách giải quyết như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật dân sự năm 2005; (văn bản thay thế: Bộ luật dân sự năm 2015)

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị quyết số 01/2004 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

2. Luật sư tư vấn:

Bạn thân mến, thắc mắc của bạn cần quan tâm các vấn đề sau:

Trường hợp bồi thường của bạn là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cụ thể là trường hợp bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra.

Người lái xe đó đã kí hợp đồng lao động với công ty của bạn, nhân viên đó sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng lao động đã kí. Theo quy định tại Điều 618 BLDS năm 2005 thì “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”. Do vậy, trước hết, công ty của bạn – bạn là giám đốc công ty sẽ thực hiện việc bồi thường cho bên bị thiệt hại, sau đó, bạn sẽ yêu cầu người đã gây ra thiệt hại – nhân viên của bạn hoàn trả một khoản tiền cho công ty.

Mức bồi thường do hai bên có thể thỏa thuận, đáp ứng được yêu cầu “toàn bộ và kịp thời”, “Cần phải tôn trọng thỏa thuận của các bên về mức bồi thường, hình thức bồi thường và phương thức bồi thường, nếu thỏa thuận đó không trái pháp luật, đạo đức xã hội’- Trích tiểu mục 2.1 mục 2 NQ 01/2004/NĐ-CP. Trường hợp mà hai bên không thỏa thuận được thì sẽ giải quyết dựa trên các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhân viên bên bạn do vô ý gây ra tai nạn và nếu bạn cảm thấy mức bồi thường đã thỏa thuận không phù hợp với thực tế thì bên bạn có thể yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước thay đổi mức bồi thường.  

Khi bạn đã giải quyết xong phần trách nhiệm của công ty thì bạn sẽ làm việc với nhân viên đã gây ra thiệt hại, yêu cầu nhân viên đó hoàn trả một khoản tiền cho công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 130 BLLĐ năm 2012 thì “Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này”.

Khi bạn yêu cầu nhân viên đó bồi thường thì bạn cần quan tâm tới “việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động”- trích khoản 1 Điều 131 BLLĐ năm 2012. Để yêu cầu nhân viên bồi thường thiệt hại thì từ những thông tin, chứng cứ thu thập được, bạn cần chứng minh được lỗi của nhân viên đó, phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; và bạn phải lập thành biên bản đối với sự việc này .

Chúc bạn may mắn, sớm hoàn thành trách nhiệm của mình!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------------------