Người gửi: S.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Nội dung phân tích:

Điều 32 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

"Điều 32. Bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại bằng hình thức khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 của Bộ luật Lao động do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố.

2. Người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;

b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;

c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

3. Trường hợp người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

4. Trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường.

5. Trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại được áp dụng theo trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý kỷ luật lao động."

Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 32, theo đó người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường nếu làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng hoặc tài sản do người sử dụng lao động giao. 

Dựa trên thông tin bạn cung cấp thì bạn của bạn làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê và trong ca làm đã xảy ra vụ mất trộm chiếc laptop của người chủ quán. Để xác định bạn của bạn có phải chịu trách nhiệm không, bạn có thể đối chiếu xem bạn của mình thuộc trường hợp nào trong 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất, việc trông quán là nhiệm vụ mà chủ quán giao cho bạn của bạn và bạn của bạn không hề từ chối. Khi đó, ngoài công việc chính là bưng bê, phục vụ bạn của bạn cũng có trách nhiệm phải trông coi, bảo về tài sản của quán. Tức là, khi đang thực hiện công việc của mình mà xảy ra mất mát thì bạn của bạn cũng có 1 phần trách nhiệm đối với sự việc này. Như vậy, trong trường hợp này, bạn của bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với chiếc laptop bị mất.

Trường hợp thứ hai, việc trông coi quán không phải là nhiệm vụ mà chủ quán giao cho bạn của bạn hoặc khi được chủ quán giao bạn của bạn đã từ chối nhận nhiệm vụ này. Khi đó, việc trông coi tài sản trong quán không phải là nhiệm vụ của bạn của bạn, người bạn của bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với chiếc laptop bị mất trong trường hợp này.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn 1900.6162 .

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ