Xin cảm ơn Luật sư!

Người gửi: tai nguyen

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi 1900.6162

Tư vấn pháp luật trực tuyến gọi 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật cư trú 2006.

Nội dung trả lời:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 21 Luật Cư trú năm 2006 :

" Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy, trường hợp của bạn là nhập hộ khẩu của vợ con ra thành phố Thanh Hóa, nên địa điểm nộp hồ sơ là tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an xã, thành phố thuộc tỉnh (Điểm b Khoản 1 Điều 21). Hiện chỗ ở mới của bạn nhập vào thành phố thì bạn nộp hồ sơ tại Công an thành phố Thanh Hóa.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.