Tôi đã tham mưu với Đ/c Bí thư Đảng ủy về vấn đề khai lý lịch của cán bộ này. Nhưng Đ/c Bí thư Đảng ủy vẫn kiên quyết chỉ đạo phải kết nạp vì văn phòng đảng ủy phải là đảng viên. Tôi báo cáo với tập thể chi bộ về lý lịch cán bộ này và lưu ý các vấn đề như sau: quyển thứ 1 khai khi xin vào làm văn phòng đảng ủy tháng 10/2013 và quyển thứ 2 khai là lý lịch tự khai của người xin vào Đảng tháng 01/2014 là khai giống nhau về lịch sử chính trị của Cha ruột "trước 1975 tham gia phụ giúp cách mạng dưới sự chỉ đạo của Đ/c ...; chú ruột làm giáo viên". Kết quả thẩm tra: "cha ruột trước khi tiếp quản tham gia chế độ cũ, chức vụ Phó Xã trưởng quận Hương Mỹ, sau khi tiếp quản được học tập cải tạo và trả tự do; chú ruột trước 1975 thư ký văn phòng địch, học tập cải tạo...". Tôi thấy có vấn đề gì đó nên yêu cầu cán bộ này trung thực khai lại lý lịch thì lần này quyển lý lịch thứ 3 và lý lịch ứng cử viên đại biểu H ĐND lại giống nhau khai "cha ruột trước 1975 làm ruộng, sau 1975 làm vườn" và khi thẩm tra lại thì kết quả thẩm tra vẫn như trên. Ý kiến một số đảng viên trong chi bộ là do cán bộ này nhận thức chưa tới nên khai lý lịch vậy, yêu cầu khai lại lý lịch, thẩm tra lại và kết nạp đảng. Tôi nói rõ quan điểm của bản thân vì đc phân công kiềm cập giúp đỡ: nếu nói nhận thức chưa đến thì nên xem lại trong khi cán bộ này đã đc học lớp trung cấp chính trị hành chính vừa xong, có 02 bằng đại học (có 01 bằng Luật) và khi vừa vào làm cán bộ này đã dò hỏi đ/c nguyên PBT TT Đảng ủy về tiêu chuẩn để vào đảng và đã được trả lời cụ thể, cán bộ này đã nghiên cứu rất kỹ Quy định 57 rồi mới khai lý lịch, về chuyên môn tham mưu chưa tốt, chuyên môn hạn chế, thường xuyên dùng giờ làm việc ngồi cafe tán gẫu, về phong trào tham gia rất tốt; cần để lại tiếp tục rèn luyện, phấn đấu. Thì nhận đc sự cô lập từ những người đồng chí cùng ý kiến với Bí thư Đảng ủy, PBT Đảng ủy củng một số đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ và những chuyện từ trên trời rơi xuống. Đ/c Bí thư Đảng ủy chỉ đạo Bí thư Chi bộ cho cán bộ này khai lại và thẩm tra lại lý lịch và chỉ đạo Bí thư chi bộ phải có nghệ thuật lãnh đạo làm sao để lý lịch này qua được chi bộ và kết nạp đợt 03/02/2017. Tôi có ý kiến: cán bộ hưu trí nhận định về chất lượng đảng viên hiện nay rất bèo, tôi thấy nên để lại giáo dục kiềm cập vì chưa chín muồi không sẽ gây hậu quả không phải bây giờ mà về sau này. Đ/c Bí thư Đảng ủy ý kiến là: không phải đợi chín muồi hay đủ năm đủ tháng mà mới kết nạp, thấy người ta được thì kết nạp. Đ/c (tôi) có ý gì mà không muốn kết nạp cán bộ này... Bản thân tôi là Ủy viên BCH Đảng bộ, phụ trách công tác tổ chức và được chi bộ phân công kiềm cập giúp đỡ cán bộ này, tôi nhận thấy sao tôi tham mưu và đánh giá theo quan điểm của tôi. Vậy mà đ/c Bí thư Đảng ủy lại nói tôi có ý gì... và kết cục là tôi giống như chống đối lại lãnh đạo và các đ/c khác trong BCH Đảng bộ vì không theo ý Bí thư. Mong các đồng chí giúp đỡ tôi trong trường hợp này. Bí thư Đảng ủy chỉ đạo như thế là đúng hay không? Cán bộ văn phòng đảng ủy như vậy có vi phạm gì không? có tiến hành làm thủ tục hay phải để lại tiếp tục kiềm cập giáo dục? Có nhiều ý kiến từ các đ/c cán bộcao niên, hưu trí phản ánh thái độ trách nhiệm làm việc của cán bộ này ở các hội nghị sơ kết của Đảng ủy và khẳng định đây là thành phần cơ hội... nhưng Đ/c Bí thư vẫn cho qua. Rất mong các đồng chí tư vấn kỹ giúp tôi và một vài đ/c khác trong chi bộ cùng quan điểm với tôi. Nếu không chắc chắn những ngày tháng sau này sống rất vất vả... Rất mong các đồng chí giúp đỡ!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại, gọi: 1900.6162

 

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

I. Cơ sở pháp lý

Điều lệ đảng Cộng sản Việt nam 2011

Hướng dẫn 01-HD/TW Thi hành điều lệ đảng do Ban chấp hành trung ương ban hành

II. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 4 Điều lệ đảng cộng sản Việt Nam: Người vào Đảng phải Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ và Trách nhiệm của chi bộ và cấp uỷ trước khi chi bộ xét và đề nghị kết nạp, chi uỷ kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi người đó sinh hoạt.

Hướng dẫn 01-HD/TW đã quy định chi tiết về vấn đề này như sau:

+ Tại tiểu mục 3.3 mục 3, Lý lịch của người vào Đảng:

a) Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

b) Lý lịch phải được cấp uỷ cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

+ Tại tiểu mục 3.4 mục 3, Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm :

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra

- Đối với người vào Đảng : Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối với người thân : Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, đối với việc thẩm tra lý lịch về người thân của người vào Đảng, đã phát hiện ra những vấn đề về lịch sử chính trị như: cha ruột trước khi tiếp quản tham gia chế độ cũ, chức vụ Phó Xã trưởng quận Hương Mỹ, sau khi tiếp quản được học tập cải tạo và trả tự do; chú ruột trước 1975 thư ký văn phòng địch, học tập cải tạo,..Điều này có thể ảnh hưởng tới việc quyết định người này có được kết nạp vào đảng hay không. Tuy nhiên, khi tiến hành tự khai lý lích, người vào đảng đã có hành vi che giấu, không trung thực về những nội dung lý lịch của người thân. Như vậy là hành vi của cán bộ văn phòng đảng ủy là vi phạm điều lệ đảng và không đủ tư cách để trở thành đảng viên.

Đối với chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy về việc chi bộ phải cho vị Cán bộ văn phòng này qua trong đợt xét kết nạp người vào đảng là vi phạm quy định của điều lệ đảng. Theo quy định tại tiều mục 3.6 mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW:

"Nghị quyết của chi bộ và cấp uỷ cơ sở xét kết nạp người vào Đảng

a) Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét : Đơn xin vào Đảng; lý lịch của người vào Đảng; văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức; nghị quyết giới thiệu đoàn viên của ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi uỷ hoặc chi bộ nơi cư trú.

b) Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định.

Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng... của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành.

Ở những nơi có đảng uỷ bộ phận thì đảng uỷ bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp uỷ cơ sở."

Theo đó, việc người này có được chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định phụ thuộc vào tỉ lệ đảng viên chính thức trong chi bộ đảng đồng ý kết nạp.

Theo quy định tại điểm c tiểu mục 3.7 mục 3: "Trường hợp người vào Đảng có vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay, nếu thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ thì cấp uỷ chỉ đạo xem xét, kết luận trước khi xét kết nạp; nếu không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ (theo quy định của Bộ Chính trị) thì báo cáo ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc đảng uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, nếu được sự đồng ý bằng văn bản thì cấp uỷ có thẩm quyền mới ra quyết định kết nạp." Do đó, việc người vào đảng che giấu về lý lịch của người thân và người thân người này lại có vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị có thể là căn cứ để không kết nạp người này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.