2. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

3. Nghĩa vụ cấp dưỡng;

4. Các nghĩa vụ khác do pháp luật quy định.

>> Tải bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Trân trọng./.

BAN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ