Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lí:

Luật cư trú năm 2006

Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

II. Nội dung tư vấn:

Em và chồng ly thân được gần 3 năm .con e được 3 tuổi 4 tháng hiện sống với e từ nhỏ đến nay. Khẩu e và con e nhập tại thôn đồng hạ xã đông yên huyện quốc oai hà nội. E và con đang sống ở nhà bố mẹ đẻ o tp buôn ma thuột từ lúc lấy chồng. Hiện giờ con e chuẩn bị vào lớp mẫu Giáo e gọi điện về nhà chồngchồng xin tách khẩu của 2 mẹ con để tiện cho việc học hành của con. Và để được nhập khẩu sống trong này. Nhưng gia đình chồng không chịu tách làm khó mẹ con e. Mẹ con e thì không có điều kiến về bắc .chồng e thì đang làm ở kon tum. Từ ngày con e được 6 tháng tuổi đã bỏ đi không có chu cấp hay trách nhiệm gì cả. Xin luật sư giúp e tư vấn e phải làm gì và viết đơn như thế nào để được giải quyết ạ. E xin cảm ơn chân thành

Về các trường hợp được tách khẩu:
 
Căn cứ vào khoản 1 Điều 27 Luật cư trú, những trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
 
- Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

- Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
 
Vì vậy, nếu chị có nhu cầu thì có thể tách hộ khẩu khỏi nhà chồng. Tuy nhiên Luật cũng quy định khi tách khẩu thì "phải có sự đồng ý của chủ hộ bằng văn bản". Nhưng trong trường hợp này chồng cu của bạn lại không đồng ý cho bạn tách khẩu. 

Tuy nhiên theo quy định tại Điều 23 Luật Cư trú cũng quy định: “Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.”

Trường hợp của bạn, sau khi thay đổi chỗ ở hợp pháp “do ly hôn” nên khi chuyển đến nơi ở mới, bạn sẽ làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú tại nhà mẹ đẻ của bạn. Sau khi thực hiện xong thủ tục này, bạn có thể tiến hành xóa đăng ký thường trú theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luât cư trú:
“Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:
đ: Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ”

Theo đó, thủ tục xóa hộ khẩu thường trú sẽ được thực hiện theo quy định tại thông tư số 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 quy định chi tiết một số đều và biện pháp thi hành luật cư trú:

"a) Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho Công an huyện;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo việc xóa đăng ký thường trú của Công an xã, thị trấn; Công an huyện phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến và thông báo cho tàng thư căn cước công dân;

b) Đối với các huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến.

4. Quá thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú mà đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xóa đăng ký thường trú theo quy định thì Công an xã, phường, thị trấn nơi có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xóa đăng ký thường trú thì Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xóa đăng ký thường trú"

Như vậy, trong trường hợp của bạn, để tách hộ khẩu có thể thực hiện thủ tục đăng ký thường trú tại nơi ở mới và thủ tục xóa đăng ký thường trú tại nơi ở cũ là hộ khẩu nhà chồng bạn. 

Vì vậy để có thể tách khẩu thì bạn cần đăng ký thường trú ở theo mẹ đẻ và sau đó sẽ thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú ở khẩu nhà chồng bạn.

Luật sư cho hỏi khi ở cùng gia đình mà tách khẩu nhưng vẫn ở chung,giờ có quyền gì về tài sản gia đình không?

 Luật cư trú có các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình.

Điều 24. Sổ hộ khẩu

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

2. Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.

3. Bộ Công an phát hành mẫu sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng, quản lý sổ hộ khẩu thống nhất trong toàn quốc.

Điều 25. Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.

2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.

3. Người không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

Như vậy sổ hộ khẩu có giá trị để xác định nơi thường trú của công dân, có ý nghĩa trong việc quản lý hành chính chứ không hề có ý nghĩa trong việc xác định quyền sở hữu về tài sản gia đình

Với trường hợp của bạn, nếu bạn có đầy đủ giấy tờ để chứng minh mình là gười có quyền sở hữu tài sản gia đình thì bạn sẽ vẫn có quyền sở hữu, không phụ thuộc vào việc có chung hộ khẩu hay đã tách hộ khẩu mà vẫn ở chung nhà hay không

Cháu xin chao bac luật sư. Bac cho cháu hỏi khi con nhà chau đu tuôi đi học lớp 1. Gia dinh cháu có hộ khẩu ở xã bên cạnh nhung vợ chồng cháu mua đát và xây nhà ở quê vợ, túc là quê cháu. Cháu đã làm sổ tam trú tại nơi ở. Vậy khi nhập học cho con nhà cháu có cần phải về trường tiêu học nơi có hộ khẩu thường trú xin chuyển trường cho con cháu không a.

Căn cứ Điều 42 trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT có quy định như sau:

"1. Được học ở một trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học tại nơi cư trú; được chọn trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

2. Được học vượt lớp, học lưu ban; được xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định.

3. Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng; được đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.

4. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu; được chăm sóc và giáo dục hoà nhập (đối với học sinh khuyết tật) theo quy định.

5. Được nhận học bổng và được hưởng chính sách xã hội theo quy định.

6. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật."

Như vậy, theo quy định, thì trẻ em khi đến tuổi và đủ điều kiện thì sẽ được quyền học ở trường, lớp hoặc cơ sở thực hiện chương trình giáo dục tiểu học tại nơi cư trú.

Nơi cư trú của công dân theo Luật cư trú 2006 là chỗ ở hợp pháp của mà người đó đang sinh sống.

+ Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

+ Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

Ngoài ra, trẻ em cũng có thể được theo học tại trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó có tiếp nhận.

Như vậy, với trường hợp của bạn, bạn đã có sổ tạm trú tại nơi ở hiện tại vì vậy bạn không nhất thiết phải về trường tiêu học nơi có hộ khẩu thường trú xin chuyển trường cho con

 Hồ sơ tuyển sinh vào trường tiểu học gồm những giấy tờ sau

+ Đơn xin học;

+ Bản sao giấy khai sinh(kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn;

Xin chào luật sư. Xin luật sư tư vấn giúp tôi với ạ! Hiện tại hộ khẩu của tôi đang được đăng ký ợ gia đình bố đẻ tôi. Mà giờ tôi đang sinh sống và làm việc ở nhà mẹ nuôi tôi. Vậy giờ tôi muốn cắt khẩu bên bên bố mẹ đẻ để nhập vào bên gia đình mẹ nuôi của tôi thì tôi cần phải làm gì ạ.

Đối với việc cắt khẩu:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật cư trú giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong những trường hợp sau đây:

- Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.

- Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật cư trú, hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02 - có mẫu cụ thể).

- Sổ hộ khẩu.

Do đó, để thực hiện việc cắt khẩu, bạn phải làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu và nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Vấn đề về thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 35 

“1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu 

a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh; 

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Với trường hợp của bạn, thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu là Trưởng Công an nơi bạn đang có hộ khẩu tại đó.

Đối với việc nhập khẩu vào nhà mẹ nuôi:

Thẩm quyền đăng ký thường trú được quy định cụ thể tại Điều 9 thông tư 35

“1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Với trường hợp của bạn, thẩm quyền đăng ký sẽ là cơ quan Công an thị xã (nơi có hộ khẩu thường trú của mẹ nuôi bạn). Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ;

- Giấy chuyển hộ khẩu.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp 

- Trường hợp của bạn là chuyển hộ khẩu thường trú theo mẹ nuôi thì phải có thêm giấy tờ khác chứng minh cho mối quan hệ mẹ con;

- Sổ hộ khẩu gia đình nhà mẹ nuôi.
Tốt nhất bạn nên đến cơ quan công an nơi bạn xin nhập hộ khẩu để được hướng dẫn chi tiết hơn các thủ tục trên và nhận mẫu đơn.

Dạ con ở Tp. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Vì hộ khẩu đã lâu và cũ nên bây giờ con muốn đổi hộ khẩu mới và số nhà mới thì cho con hỏi mình cần những giấy tờ gì? Và thời gian đổi khoản bao lâu?

Điều kiện cấp lại sổ hộ khẩu:

Khoản 2, Điều 24 Luật Cứ trú 2006 quy định: "Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại"

Thủ tục xin Đổi và cấp lại sổ hộ khẩu

– Chuẩn bị Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:
a) Điền thông tin vào Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02).

Lưu ý: Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02).
b) Nộp lại Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).

c) Nộp các thủ tục trên tại bộ phận làm Hộ khẩu (của Đội CS Quản lý hành chính về TTXH) Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thời gian từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
d) Cán bộ tại bộ phận đó tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại.

Thời gian giải quyết:
  • Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Nhận Sổ hộ khẩu tại trụ sở Công an cấp xã, phường.
  • Người nhận đưa giấy biên nhận, nộp lệ phí làm hộ khẩu (trừ trường hợp được miễn) và lấy hộ khẩu.
Lệ phí cấp, đổi Sổ hộ khẩu:
– Không quá 15.000đ/lần cấp đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.
– Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên. Mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
– Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ VN anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900 6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Dân sự - Công ty Luật Minh Khuê