Cô bỏ về nhà ông bà tôi và khi đó ông bà còn sống đã cho cô một mảnh đất khác và đã đứng tên cô. Khi ông bà chết thì bố mẹ tôi vẫn ở mảnh đất mà ông bà ở trước khi chết từ đó đến bây giờ. Khi ông bà chết thì không để lại di chúc.

Bố mẹ tôi sinh được 3 người con, 2 người đã lập gia đình và có nhà riêng, bố mẹ tôi muốn làm thủ tục sang tên cho người con sẽ ở cùng bố mẹ tôi nhưng mảnh đất này thì vẫn mang tên ông bà.  

Vậy khi sang tên thì thủ tục liên quan đến thừa kế của cô tôi sẽ được giai quyết như thế nào? Và nếu cô tôi không đồng ý sang tên, mà muốn đòi quyền thừa kế của mình trong mảnh đât đó thì sẽ giải quyết như thế nào?

Xin cảm ơn!

Người gửi: N.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Ở trên đất ông bà, ông bà mất có được thừa kế mảnh đất đó?

Tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài, gọi : 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005 

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình 

Nội dung phân tích:

Theo như thông tin bạn trình bày thì ông bà bạn mất không để lại di chúc cho nên mảnh đất ông bà bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật mà không đương nhiên thuộc về bố mẹ bạn. Cụ thể, mảnh đất đó được chia cho những người sau:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Mảnh đất sẽ được chia làm 2 phần cho bố bạn và cô bạn.

Ông bạn mất năm 1992, bà mất năm 2000. Theo điều 645 Bộ luật dân sự 2005 "Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế." thì thời hiệu khởi kiện để thừa kế đã hết.

Tuy nhiên, theo tiểu mục 2.4, Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

"a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

b) Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền... thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản."

Như vậy, kể từ thời điểm bà bạn mất cho đến giờ là 15 năm cho nên không có quyền yêu cầu khởi kiện chia thừa kế mà mảnh đất đó đã trở thành tài sản chung của bố và cô bạn. Bố bạn muốn chuyển quyền sử dụng một phần mảnh đất sang cho bạn thì bố bạn cần làm văn bản yêu cầu chia tài sản chung. Bố bạn chỉ có quyền sang tên đối với 1/2 quyền sử dụng đất mà ông bà bạn để lại cho bạn mà không được sang tên quyền sử dụng toàn bộ mảnh đất vì 1/2 quyền sử dụng mảnh đất thuộc về cô của bạn.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê