>> Tư vấn luật thừa kế tài sản, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005

2. Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, nếu bố mẹ bạn không có thỏa thuận về việc phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân thì toàn bộ số tài sản mà bố mẹ bạn tạo ra trong thời kỳ hôn nhân (trừ những tài sản bố mẹ bạn được tặng cho riêng, thứa kế riêng) là tài sản chung giữa hai vợ chồng, khoản 1 điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng"

Toàn bộ số tài sản này của bố mẹ bạn thuộc sở hữu chung hợp nhất, bố mẹ bạn có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản đó theo quy định tại khoản 1, 2 điều 219 Bộ luật Dân sự:

"Điều 219. Sở hữu chung của vợ chồng  

1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất.

2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung bằng công sức của mỗi người; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung."

Điều 634 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 634. Di sản  

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác."

Như vậy, mẹ bạn chết để lại toàn bộ tài sản cho bạn là không phù hợp, mẹ bạn chỉ có quyền để lại toàn bộ phần tài sản của mình cho bạn mà thôi. Bố, mẹ bạn chết không cùng một thời điểm vì vậy tài sản sẽ được chia như sau:

Bố bạn chết mà không để lại di chúc, mẹ bạn có quyền lấy lại 1/2 tài sản của mình. Như vậy 1/2 tài sản còn lại là của bố bạn sẽ được chia thừa kế theo pháp luật, quy định cụ thể tại điểm a khoản 1 điều 675 Bộ luật Dân sự:

"Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;"

Điểm a khoản 1 điều 676 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;"

Tài sản của bố bạn lúc này được chia thừa kế cho cha đẻ, mẹ đẻ của bố bạn (nếu họ còn sống) và chia cho mẹ bạn, bạn và anh trai bạn. Lúc này, phần tài sản của mẹ bạn sẽ được cộng thêm một phần tài sản do được thừa kế từ bố bạn. Phần tài sản này, mẹ bạn hoàn toàn có quyền sử dụng, định đoạt cũng như cho bạn toàn quyền sử dụng mà không cần phải có sự đồng ý của bất kỳ ai.Phần tài sản của bố bạn khi chia thừa kế còn lại là của bạn và anh bạn, như vậy anh bạn sẽ có một phần tài sản được thừa kế, khi anh bạn tới đòi bạn phải trả lại số tài sản đó.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê