Trong di chúc có ghi cho người con riêng Z 100 triệu, vợ 200 triệu, con trai B là 200 triệu. Vậy cậu A mất thì con cậu có được chia di sản không? Số dư di sản được chia thế nào?

Xin cảm ơn!

Người gửi: tieuthu kim

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Phần di sản không đề cập trong di chúc chia như thế nào?

Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2005 

Nội dung phân tích

Trong trường hợp của bạn, ông bạn mất để lại di chúc nên di sản sẽ chia theo di chúc nếu di chúc đáp ứng được các điều kiện sau đây:

"Điều 652. Di chúc hợp pháp  

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

Theo đó, phần di sản mà ông bạn định đoạt trong di chúc sẽ có hiệu lực, tức người con riêng Z 100 triệu, vợ 200 triệu, con trai B là 200 triệu.

Về phần tiền 500 triệu không được định đoạt trong di chúc

Khoản 2, Điều 675 Bộ luật dân sự 2005 quy định :

"2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế."

Như vậy, 500 triệu này sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Người thừa kế theo pháp luật bao gồm những người theo điều 676 Bộ luật dân sự 2005 cụ thể:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn còn lại : bà H, hai cậu là A và B, con riêng Z. Cậu A do bị tai nạn đã qua đời năm 2009 cậu có con trai là T, vợ là L.

Bộ luật dân sự 2005 quy định về thừa kế thế vị như sau : "Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống."

Cậu A mất trước ông nên phần thừa kế của A sẽ do cậu con trai T hưởng với điều kiện tại điều 635 Bộ luật dân sự "Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết."

Như vậy, 500 triệu đồng được chia làm 4 phần : bà H, con trai T của cậu A, cậu B, con riêng Z , tương đương mỗi người sẽ được 125 triệu đồng. 

Phần tư vấn của chúng tôi hoàn toàn dựa trên thông tin bạn cung cấp. 

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.