Nhờ có sự giúp đỡ của anh B mà số thóc nhà ông A không bị ướt. Sau đó, anh B có yêu cầu ông A thanh toán số tiền mà anh B đã bỏ ra để thuê anh M. Ông A có nghĩa vụ phải thanh toán số tiền đó không? Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện?

Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.1940

Trả lời:

Điều 596 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện như sau:
- Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có uỷ quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có uỷ quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trong trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình.
- Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có uỷ quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có uỷ quyền từ chối.
Như vậy, yêu cầu của anh B là phù hợp với quy định của pháp luật. Ông A có nghĩa vụ thanh toán số tiền mà anh B bỏ ra để thuê anh M cất thóc cho nhà ông A. Đồng thời, ông A còn phải trả cho anh B một khoản thù lao nhất định cho việc thực hiện công việc đó, trừ trường hợp anh B từ chối.

Các văn bản liên quan:

Bộ Luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Cong ty luật Minh Khuê