>> Tải mẫu đơn khởi kiện

.Quy định về hình thức và nội dung của đơn khởi kiện ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Đơn khởi kiện là một trong những công cụ pháp lý để nguyên đơn thể hiện được ý chí và mong muốn của mình đến toà án nhân dân. Để tạo ra sự thống nhất cũng như bảo đảm các thông tin trong đơn khởi kiện đầy đủ Bộ luật tố tụng dân sự 2004, (Luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung 2011) quy định cụ thể về hình thức và nội dung của đơn khởi kiện tại điều 164.

Điều 164. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Toà án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

k) Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

l) Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư dân sự - Công ty luật Minh Khuê