>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

 

Trả lời:

Theo câu hỏi của bạn chúng tôi không rõ bạn đang đề cập đến cơ quan Thanh tra nào. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan Thanh tra có những khác biệt riêng được pháp luật quy định. Đối với từng đối tượng như Thanh tra Chính phủ, Thanh tra cấp tỉnh, Thanh tra cấp huyện; rồi Thanh tra theo ngành, lĩnh vực như Thanh tra bộ, Thanh tra sở… lại có thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ khác nhau. Do vậy, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các văn bản Pháp luật liên quan để bạn có thể tham khảo, gồm:

- Luật Thanh tra nhân dân năm 2004;

- Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhân dân;

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành và thanh tra các sở…

Các văn bản liên quan:

Luật Thanh tra 22/2004/QH11

Nghị định 99/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê  

----------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;