>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900 6162

 

Trả lời:

Theo Điều 3 của Luật Quốc tịch Việt Nam, nếu bạn đã nhập quốc tịch của Cộng hoà liên bang Đức thì với pháp luật Việt Nam, bạn là người nước ngoài.

Theo Điều 651 của Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 thì người nước ngoài được thừa kế theo di chúc tài sản tại Việt Nam.

Vì vậy, theo quy định tại Khoản 5 Điều 113 của Luật Đất đai năm 2003, nếu bạn đã nhập quốc tịch của Cộng hoà Liên bang Đức thì vẫn được hưởng giá trị của tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất đó. Giá trị của quyền sử dụng đất được quy thành tiền và bạn không được nhận bằng hiện vật là quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo Luật quốc tịch sửa đổi năm 2008 thì trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2009 - thời điểm Luật quốc tịch có hiệu lực, nếu bạn chưa mất quốc tịch Việt Nam thì bạn có thể đăng ký với cơ quan đại diện của Việt Nam ở CHLB Đức để giữ quốc tịch Việt Nam. Khi đó, bạn sẽ có quyền hưởng thừa kế và trực tiếp đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

>> Click tải luật đất đai năm 2003

>> Tải bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật MInh Khuê 

----------------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;