Em xin phép công ty tư vấn giúp em, sinh viên liên thông có được làm thủ tục sang tên đổi chủ không, nếu như được làm biển mới thì em có được đăng ký biển số xe mới ở Hà Nội theo diện sinh viên không ạ. ( hộ khẩu của em ở Nam Định). Khi sang tên em cần những giấy tờ gì và tới cơ quan chức năng nào để đăng ký ạ.
Em xin chân thành cám ơn.
Người gửi: Son
 
 
Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi, Vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư số 124/2011/TT-BTC hướng dẫn nghị định 45/2011/NĐ-CP 

2. Nội dung tư vấn:

Thủ tục sang tên, di chuyển xe áp dụng đối với cá nhân hoặc tổ chức mua lại xe đã được đăng ký từ một cá nhân hoặc tổ chức khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy khi bạn mua lại xe máy cũ của một người khác bạn phải làm thủ tục sang tên, di chuyển xe theo quy định.

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 9,Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì học viên, sinh viên ngoại tỉnh đang theo học hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được phép đăng ký biển số xe Hà Nội. Vì vậy nên nếu bạn học liên thông tại một trường đại học hoặc cao đẳng trên địa bàn Hà Nội với thời hạn học từ 2 năm trở lên bạn vẫn có thể tiến hành đăng ký biển số xe Hà Nội. Theo đó nếu bạn muốn đăng ký biển số xe Hà Nội bạn làm thủ tục sang tên tại quận, huyện trên địa bàn Hà Nội nơi bạn có đăng ký tạm trú. Vì vậy nếu bạn mua xe của một cá nhận trên địa bàn Hà Nội và làm thủ tục sang tên, di chuyển trên địa bàn Hàn Nội thì hồ sơ và thủ tục sang tên, di chuyển xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng theo quy định tại Điều 11 Thông tư Thông tư 15/2014/TT-BCA:

Điều 11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy

tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe;

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông

tư này;

d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

2. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc   khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy   chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.”

Điều 9. Giấy tờ của chủ xe

1. Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau:

a) Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân  hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với   nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu;

b) Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy  chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy  định của Bộ Quốc phòng);

Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng  minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn   vị công tác.

c) Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các   trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.”

- Về chứng từ, lệ phí trước bạ quy định tại Điểm d, khoản 1, Điều 11 bạn phải thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA:

Điều 10:

2. Chứng từ lệ phí trước bạ xe

a) Biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc

qua kho bạc nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy

ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính;

Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ lệ phí trước bạ thì mỗi xe đều phải

có bản sao có chứng thực theo quy định hoặc xác nhận của cơ quan đã cấp chứng

từ lệ phí trước bạ đó.

b) Xe được miễn lệ phí trước bạ, thì chỉ cần tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận

của cơ quan thuế (thay cho biên lai hoặc giấy nộp lệ phí trước bạ).”

- Khi thực hiện thủ tục sang tên, di chuyển xe bạn phải thực hiện đóng lệ phí trước bạ cụ thể:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 2, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (gọi chung là xe máy) là đối tượng phải chịu thuế trước bạ.

Quy định tại khoản 4, Điều 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP được hướng dẫn tại khoản 4, Điều 6, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính thì

Điều 6: Tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ

4. Xe máy mức thu là 2%. Riêng:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

Đối với xe máy được kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi, chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn đã kê khai nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc giấy khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.”

Theo đó, nếu bạn mua xe từ một người trên địa bạn Hà Nội và không thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ thì bạn phải nộp lệ phí trước bạ khi sang tên, di chuyển xe là 1% đối với xe máy mà bạn mua theo quy định trên.

- Cơ quan đăng ký : Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì bạn đến công an quận, huyện nơi bạn đang cư trú cụ thể trường hợp của bạn là nơi bạn đăng ký tạm trú để nộp hồ sơ và làm thủ tục sang tên, di chuyển xe như trên.

Điều 3. Cơ quan đăng ký xe

 3. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công

an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại

xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ

sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này).”

- Thời hạn cấp căn cứ theo Điều 4 thông tư 15/2014/TT-BCA:

“Điều 4. Thời hạn cấp đăng ký, biển số xe

1. Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

2. Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

Như vậy, nếu bạn đang học liên thông tại trường đại học  với thời hạn học từ 2 năm trở lên thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký biển số xe Hà Nội theo thủ tục sang tên xe như trên.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê