Người gửi: T.B

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật dân sự, hành chính, hình sự, Gọi: 1900 6162

Trả lời:

Kính chào bạn, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

1. Người làm hiệu cầm đồ cho khách hàng vay tiền bằng tín chấp có sai luật không? Câu trả lời là không.

Tín chấp tức là việc một người cho người khác vay tiền nhưng không cần sự bảo đảm thực hiện bằng tài sản mà chỉ cần dựa trên uy tín của người đó hay một người khác. Trong quan hệ cầm cố tài sản (hay còn gọi là cầm đồ), pháp luật dân sự quy định là một bên (bên cầm cố) giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Quan hệ cầm cố tài sản có đặc trưng là có sự chuyển giao tài sản của bên cầm cố sang cho bên nhận cầm cố, do đó, nếu không có sự chuyển giao tài sản từ bên cầm cố sang bên nhận cầm cố sẽ không làm phát sinh quan hệ cầm cố tài sản, mà là một quan hệ pháp luật khác. Trong trường hợp người làm hiệu cầm đồ cho khách hàng vay tiền bằng tín chấp không trái pháp luật, nhưng cũng không làm phát sinh quan hệ cầm cố tài sản, bởi trong quan hệ này không có sự chuyển giao tài sản từ bên cầm cố sang cho bên nhận cầm cố. Đây chỉ là một quan hệ pháp luật vay tiền bình thường giữa các chủ thể với nhau mà thôi.

2. Sổ đỏ có được coi là tài sản có giá trị để thế chấp vay tiền ở hiệu cầm đồ không? Câu trả lời là có.

Điều 163 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định "Tài sản bao gồm tiền, vật, giấy tờ có giá và các quyền tài sản khác", trong đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tức sổ đỏ) là một loại giấy tờ có giá. 

Theo Điều 326 Bộ luật dân sự năm 2005 về cầm cố tài sản thì "Cầm cố tài sản là việc một bên (được gọi là bên cầm cố) chuyển giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên một bên (gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự". Do đó, sổ đỏ hoàn toàn có thể được là tài sản có giá trị để trở thành tài sản cầm cố khi vay tiền. Tuy nhiên để quan hệ cầm cố tài sản được hợp pháp thì người cầm cố phải là người đứng tên trên sổ đỏ. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê