Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: D.X.Q

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 19006162

Trả lời

Kính gửi chi D.X.Q!

Từ thông tin bạn gửi về cho chúng tôi, tôi có thể tư vấn giúp chị như sau:

Theo như quy định tại Điều 27 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy đình về Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Do chị không nói rõ trước khi ly hôn chị nhập vào hộ khẩu nhà chồng chị hay là vợ chồng chị có hộ khẩu riêng.Tuy nhiên về trường hợp đó thì chị có nhập khẩu vào nhà chồng hay sổ hộ khẩu của chồng chị thì chị vẫn được phép yêu cầu tách khẩu sau khi ly hôn khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 27 Luật này.

Theo như Điều 23 Luật này thì:

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Như vậy sau khi ly hôn chị chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới thì chị phải có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú:

Thủ tục đănh ký thường trú được quy định tại điều 21 Luật này  Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tiếp theo việc chồng chị không đồng ý cho tách khẩu chị vẫn phải lưu ý một điều là liệu rằng chồng chị có phải là chủ hộ khẩu hay gia đình nhà chồng.Nếu là gia đình nhà chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ hộ khẩu nhà chồng.Còn nếu là chồng chị thì phải có văn bản đồng ý của chồng chị

Tuy nhiên theo như chị nói là chồng chị không đồng ý nếu chủ hộ là chồng chị thì chị có thể làm đơn trình cơ quan công an cấp huyện, quân nơi chồng chị cư trú trình bày về vấn đề chồng chị không đồng ý cho tách khẩu.

Theo như quy định tại khoản 2 điều 29 Luật này thì:''2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu''.

Như vậy nếu như chồng chị cố tình không cho tách khẩu khi chị đã trình bày với cơ quan công an thì chồng chị có thể bị xử phạt như sau: Theo như điểm a khoản 1 điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ - CP

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

Như vây từ những phân tích trên của tôi hi vọng phần nào đã giải đáp được thắc mắc của chị.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT