Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự 1900.6162

 

Trả lời

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về bí mật cá nhân:  Rắc rồi chuyện bí mật đời tư cá nhân

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật dân sự 2005;

- Hiến pháp 2013.

2. Nội dung phân tích: 

Điều 38 của Bộ luật Dân sự hiện hành có quy định như sau: 1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. 2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Tại Khoản 2, Điều 14 của Hiến pháp 2013 có quy định: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Như vậy, bí mật riêng tư của một ai đó muốn được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ thì quyền riêng tư đó phải hợp pháp, chính đáng.

Như vậy phóng viên dàn dựng các tác phẩm truyền hình mà không được làm ảnh hưởng đến quyền bí mật cá nhân và thông tin riêng tư của người khác mà không được sự đồng ý của cá nhân đó. Tuy nhiên trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng thì phóng viên được phép điều tra, dàn dựng các tác phẩm phục vụ mục đích chính đáng vạch trần sự thật đến với các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê