Chúng tôi muốn nhờ luật sư trả lời cho vấn đề này dưới dạng một ví dụ dễ hiểu mà chúng tôi nêu ra như sau:

Ví dụ: Các bên có một thỏa thuận dân sự có thời hạn 06 ngày và ghi là có hiệu lực từ ngày 19/08/2013 (nhưng không ghi rõ phút, giờ). Như vậy theo qui định tại Điều 152 của Luật Dân sự thì được hiểu:

- Thời điểm bắt đầu hiệu lực của thời hạn trên là lúc nào?

- Thời điểm kết thúc hiệu lực của thời hạn trên là lúc nào?

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tư vấn của quý công ty,

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư.

Người gửi: Luong TT

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn pháp luật về thời hạn và thời hiệu ?

Tư vấn pháp luật về thời hạn và thời hiệu - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn ! cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Dân sự năm 2005;

2. Nội dung tư vấn:

Theo BLDS 2005 quy định:  Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.( Điều 149 BLDS).

Áp dụng cách tính thời hạn tuân theo Điều 150 BLDS, theo đó, cách tính thời hạn được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác và thời hạn được tính theo dương lịch.

Thời điểm bắt đầu thời hạn và kết thúc thời hạn được BLDS quy định tại Điều 152 và Điều 153:

 Điều 152 Thời điểm bắt đầu thời hạn:

1. Khi thời hạn được xác định bằng phút, giờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điểm đã xác định.

2. Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo của ngày được xác định.

3. Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ ngày tiếp theo của ngày xảy ra sự kiện đó.

Điều 153 Kết thúc thời hạn:

1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn.

2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn.

3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.

4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn.

5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó.

Theo ví dụ bạn đưa ra, các bên có một thỏa thuận dân sự có thời hạn 06 ngày và ghi là có hiệu lực từ ngày 19/08/2013 (nhưng không ghi rõ phút, giờ).

Với ví dụ này, thời điểm bắt đầu thời hạn theo quy định của Luật dân sự " khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo của ngày được xác định". Như vậy, nếu theo quy định này thì ngày thỏa thuận của  2 bên là ngày 19/08/2013 thì ngày bắt đầu thời hạn sẽ là ngày tiếp theo, ngày tiếp theo được xác định sẽ là ngày 20/08/2013. Tuy nhiên, pháp luật dân sự luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự, do đó, trong trường hợp các bên có thỏa thuận thì sẽ áp dụng thỏa thuận đó, nếu các bên không có thỏa thuận thì mới áp dụng quy định của BLDS. Chính vì vậy, theo sự thỏa thuận của hai bên ngày 19/08/2013 thỏa thuận dân sự có hiệu lực, do đó, trong trường hợp này, thời điểm băt đầu tính thời hạn trong trường hợp này được tính luôn từ khi các bên giao kết với nhau thỏa thuận dân sự  hợp pháp đó tức là ngày 19/08/2013.

Thời điểm kết thúc thời trong trường hợp này, do 2 bên không thỏa thuận ngày cụ thể mà chỉ xác định thỏa thuận dân sự có thời hạn là 06 ngày, do đó, thời hạn bắt đầu tính từ ngày 19, 20, 21, 22, 23 và 24. Và thời điểm kết thúc thời hạn sẽ được xác định theo quy định của luật thì sẽ là ngày 24 ( ngày cuối cùng của thời hạn và vào lúc 24 giờ của ngày đó).

Trân trọng cảm ơn !

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;