Tôi đã đọc về sự tư vấn của công ty theo link dưới đây: Bảo vệ người tiêu dùng khi mua phải hàng hóa kém chất lượng?
Người gửi: Le Kien
 
 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Điều 56 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định về thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa cụ thể như sau:

- Thời hiệu khởi kiện về chất lượng sản phẩm, hàng hoá giữa người mua với người bán hàng được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

- Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện về chất lượng sản phẩm, hàng hoá giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật thương mại.

- Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện đòi bồi thường do sản phẩm, hàng hoá không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường là 2 năm, kể từ thời điểm các bên được thông báo về thiệt hại với điều kiện thiệt hại xảy ra trong thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hoá có ghi hạn sử dụng và 5 năm kể từ ngày giao hàng đối với sản phẩm, hàng hoá không ghi hạn sử dụng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 155 Bộ luật Dân sự 2005 thì thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Cụ thể thời hiệu khởi kiện     giữa người mua với người bán hàng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của Bộ luật Dân sự là  02 năm. Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa   giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là 02 năm theo quy định tại điều 319 Bộ luật thương mại 2005.

Trong trường hợp của bạn, bạn có mua phải một số sản phẩm kém chất lượng cách đây một năm. Như vậy, bạn vẫn còn thời hiệu là một năm để thực hiện quyền khởi kiện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nếu bạn muốn khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại thì thời hiệu này là 02 năm kể từ thời điểm các bên được thông báo về thiệt hại đối với hàng hóa, sản phẩm có hạn sử dụng. Thời hạn này sẽ là 05 năm đối với hàng hóa, dịch vụ không ghi hạn sử dụng.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn.Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê