Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 40 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì thông báo và ghi vào sổ hộ tịch các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch được quy định như sau:
 1. Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc thay đổi, cải chính, bổ sung điều chỉnh hộ tịch mà sổ hộ tịch đã chuyển lưu một quyển tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện về những nội dung thay đổi để ghi tiếp vào sổ hộ tịch lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về những nội dung thay đổi để ghi tiếp vào sổ hộ tịch lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê