Bây giờ tôi muốn chuyển khẩu lên Hà Đông mong luật sư cho biết trình tự thủ tục chuyển quận thì đi đâu trước và làm những mẫu gì?
Tôi xin trân thành cám ơn

Người gửi: H.T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi  đáp pháp luật trực tuyến của công ty Luật Minh Khuê

>>  Luật sư tư vấn trực tiếp về thủ tục chuyển khẩu, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Thắc mắc của bạn được tư vấn như sau

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cư trú năm 2006.

2. Nội dung tư vấn:

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ. Với trường hợp của bạn nếu bạn thuộc đối tượng có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại Hà Nội  từ một năm trở lên thì sẽ chuyển được sổ hộ khẩu về nơi bạn  đã mua nhà ở Hà Đông.

Về thủ tục đăng ký thường trú tại Điều 21 Luật Cư trú quy định như sau:

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê