Đối với trường hợp của anh, chúng tôi xin trả lời như sau: Anh có thể đăng ký làm chủ hộ mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà đứng tên một người khác. Trình tự các bước thực hiện như sau:

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

Bước 1: Trước tiên anh phải đăng ký thường trú tại cơ quan Công an xã, thị trấn thuộc huyện hoặc công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Điều 21 Luật cư trú năm 2006.

Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu đáp ứng yêu cầu sau:

+ Do trưởng công an xã, thị trấn cấp trong trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

+ Do trưởng công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp trong trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp: Trong trường hợp này ba vợ anh đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà thì phải có Hợp đồng hoặc cam kết của ba vợ anh cho anh và vợ con anh ở nhờ. Hợp đồng hoặc cam kết này phải có xác nhận của UBND cấp xã theo quy định của Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 107/2007/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định 56/2010/NĐ-CP.

 

Bước 2: Đăng ký chủ hộ

Theo quy định tại Điều 24 Luật cư trú thì Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 52/2010/TT-BCA thì “Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh, ngoại phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới”.

Trong trường này gia đình anh sẽ được cấp sổ hộ khẩu mới.

Theo quy định tại Điều 25 Luật cư trú thì “Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ”.

Do đó, anh chị có thể lựa chọn anh hoặc chị để cử làm chủ hộ đều được.

Tham khảo: Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê