Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013

Thông tư số 35/2014/TT-BCA

2. Cơ sở pháp lý

Thưa luật sư! Tôi muốn hỏi luật sư việc nhập hộ khẩu của vợ chồng tôi. Tôi và vợ tôi đang ở hộ khẩu chung với bố mẹ ở phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm nhưng nay bà trẻ là em ruột ông nội tôi ở phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm già yếu vợ chồng tôi về chăm sóc, vợ tôi lại vừa sinh em bé nên tôi muốn sau này cháu học ở phường Chương dương để tiện cho cả việc chăm sóc bà và đưa đón cháu đi học. Vậy tôi có được nhập hộ khẩu về theo bà tôi không và tôi cần làm thủ tục gì ? Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Trân Trọng Cảm Ơn

Căn cứ quy định của Luật cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 quy định như sau:

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp; [....]

Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

[...]

4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộpphiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới. [...]"

Như vậy, gia đình bạn không đủ điều kiện để nhập khẩu sang phường Chương Dường vì không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 20 nêu trên dù có sự đồng ý của bà trẻ. 

Trước năm 1989 ba tôi sinh sống ở hóc môn nhưng do bỏ đi không lí do bị xóa tên trong hộ khẩu. Năm 1990 ba tôi kết hôn với mẹ tôi và ở địa chỉ bình thạnh. Nay do nhu cầu công việc Ba tôi mong muốn làm cmnd nhưng hộ khẩu không có. Ở hóc môn thì hộ khẩu bị xóa tên mất gốc. Hiện nay gia đình tôi rất bối rối với sự việc như trên tôi rất mong luật sư giúp đỡ cho tôi cần những thủ tục gì để được nhập hộ khẩu để làm cmnd ?

Căn cứ quy tại điều 20 , Luật củ trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 quy định:

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a)Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 25. Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sựthì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ.

Những ng­ười ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.

2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.

3. Ng­ười không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và đ­ược chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì đ­ược nhập chung vào sổ hộ khẩu đó" 

Trong trường hợp này cha bạn có thể lựa chon hai phương thức sau: Nếu cha bạn đủ điều kiện về số năm tạm trú ở quận Bình Thạnh là từ hai năm trở lên, có chỗ ở hợp pháp thì có thể xin cấp sổ hộ khẩu mới tại quận Bình Thạnh hoặc nếu có sự đồng ý của chủ hộ gia đình thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 20 nêu trên thì cha vẫn được nhập khẩu vào gia đình nhà đó.

Trường hợp mẹ bạn bởi đã bị xóa đăng ký thường trú từ lâu nên rất khó để cấp giấy chuyển hộ khẩu. Bởi vậy căn cứ vào Điều 13 của Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công An, cha bạn có thể liên hệ với cơ quan đã đăng ký thường trú trước đây để xin xác nhận về việc trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương đó để thuận lợi hơn trong việc đăng ký thường trú của cha bạn. Sau khi được cấp sổ hộ khẩu hoặc được nhập khẩu thì cha bạn có thể đi làm thủ tục xin cấp chứng minh nhân dân theo quy định. 

Em muốn nhập hộ khẩu nhưng khi cắt em trên đường về quê nhập em vô tình làm mất chứng minh thư nên ở quê bắt em trở lại nơi cắt làm lại chứng minh thư mới nhập được. vậy em cắt hộ khẩu rồi làm sao làm chứng minh nếu muốn nhập lại hộ khẩu cũ rồi mới làm chúng mình vậy có mất nhiều thời gian hoặc khó khăn nào không để em nhanh chóng nhập hộ khẩu nơi mới để làm giấy kết hôn ? cảm ơn tư vấn

 Căn cứ quy địn tại khoản 3, điều 21, Luật cư trú sửa đổi năm 2006 quy định như sau:

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do"

Như vậy, thời hạn để bạn có thể nhập khẩu lại là 15 ngày. 

Căn cứ quy định của điểm c, khoản 2 và khảo 6 Phần II theo thông tư số 04/1999/TT-BCA quy định như sau:

c- Thủ tục đổi, cấp lại CMND.

- Đơn trình bầy rõ lý do đổi CMND hoặc cấp lại, có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai;

- Xuất trình hộ khẩu thường trú (Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Ở những địa phương chưa cấp hai loại sổ hộ khẩu trên Công an nơi làm thủ tục cấp CMND căn cứ vào sổ đăng ký hộ khẩu, chứng nhận đăng ký hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn;

- Đối với những trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đổi lại CMND phải xuất trình Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên đây;

- Chụp ảnh (như trường hợp cấp mới);

- Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo mẫu;

- Vân tay hai ngón trỏ có thể in vào tờ khai theo mẫu hoặc cơ quan Công an thu vân tay hai ngón qua máy lấy vân tay tự động để in vào tờ khai và CMND;

- Nộp lệ phí;

- Các trường hợp đổi CMND phải nộp lại giấy CMND theo Quyết định số 143/CP ngày 9-8-1976 của Hội đồng Chính phủ (nếu có), CMND đã hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc có thay đổi nội dung cho cơ quan công an ngay khi làm thủ tục đổi để lưu chung với hồ sơ.

Những trường hợp mất hồ sơ do thất lạc, hoả hoạn, bão lụt và các trường hợp bất khả kháng, cơ quan công an phải thông báo khi công dân đến làm thủ tục cấp đổi, cấp lại CMND thì làm thủ tục cấp mới cho những đối tượng này.

6. Thời gian hoàn chỉnh CMND.

- Thời hạn hoàn chỉnh trả CMND cho công dân là 15 ngày (ở thành phố, thị xã) và trong thời hạn 30 ngày (ở các địa bàn khác) tính từ ngày làm xong thủ tục cấp CMND theo quy định tại phần II Thông tư này". 

Kính chào công ty luật minh khuê. Em có người bạn là trẻ mồ côi người này không có giấy tờ gì hết chỉ nhớ mình từ sóc trăng lưu lạc lên thành Phố Hồ Chí Minh đả hơn 20 năm . giờ em muốn cho người này nhập hộ khẩu vào nhà em có được không ? nếu được thì phải làm cách nào ? rất mong được giúp đở .

Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 20, Luật cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 thì đây là người bạn không thuộc các trưởng hợp quy định tại khoản 2 nên không đủ điều kiện để có thể nhập khẩu vào nhà bạn dù có sự đồng ý của bạn. 

Kính chào Quý công ty! Hai vợ chông tôi quê ở Hà Tĩnh, đang có hộ khẩu ở Hà Tĩnh cùng bố mẹ. Tôi đã làm việc ở Hà Nội từ 2009 đến nay (7 năm) ở Viện Thủy công (trên địa bàn TP Hà Nội). Nay vợ chồng tôi đã mua căn hộ 40m2 ở Hà Đông. Có hợp đồng chuyển nhượng tài sản, biên bản bàn giao đứng tên Phạm, nhưng chưa có sổ đỏ. Vậy, liệu gia định tôi đã đủ điều kiện làm hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội chưa? Nếu được thì cần những thủ tục gì? Xin trân trọng cảm ơn Quý công ty!

Căn cứ quy định tại khoản 4, điều 9, Luật thủ đô 

" Điều 19. Quản lý dân cư

...

4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:

a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê" 

Trường hợp của bạn dã làm việc ở Hà Nội từ năm 2009 đến nay đã tạm trú liên tục từ 3 năm trở lên có chỗ ở hợp pháp nên đủ điều kiện được đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, Thủ tục bạn có thể tham khảo bài viết trên. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: luatsu@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Dân sự - Công ty luật Minh Khuê