Kính thư ! Người gửi: L.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>> Tư vấn thủ tục thay đổi họ con, gọi: 1900.6162  

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Nghị định 06/2012/NĐ-CP quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực. 

2. Nội dung phân tích:

* Thứ nhất: về việc thay đổi họ của con sang họ của mẹ:

Khoản 1, 2 điều 27 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên  

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó."

Trong trường hợp này bạn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ của con gái bạn sang họ của bạn nếu con bạn đồng ý do từ năm 2003 đến nay (năm 2015) con bạn đã trên 9 tuổi.

Thủ tục thay đổi họ của con sang họ của mẹ được quy định tại điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP, cụ thế như sau:

Các loại giấy tờ trong hồ sơ gồm:

- Tờ khai yêu cầu thay đổi (theo mẫu)

- Bản chính giấy khai sinh của con bạn.

- Các loại giấy tờ khác có liên quan.

Lưu ý: trong Tờ khai phải thể hiện rõ sự đồng ý của con bạn.

Nơi nộp: UBND cấp xã (nơi đã đăng ký khai sinh trước đây).

Thời hạn giải quyết: không quá 8 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

* Thứ hai: về việc thay đổi họ của con sang họ của người chồng mới:

Theo quy định tại khoản 1 điều 27 Bộ luật Dân sự, bạn có quyền yêu cầu đổi họ của con gái bạn sang họ của người chồng hiện tại. Thủ tục thay đổi tương tự như phần thứ nhất nhưng ngoài giấy tờ trong hồ sơ bạn còn phải có văn bản đồng ý của người chồng cũ về việc thay đổi họ này hoặc bạn có thể đề nghị người chồng mới của bạn nhận con gái bạn làm con nuôi sau đó tiến hành thủ tục thay đổi họ, như vậy bạn sẽ phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi vào hồ sơ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê