Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật củ trú sửa đổi năm 2013

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Nghị định 123/2015/NĐ-CP 

2. Cơ sở pháp lý

Kính thưa luật sư! Tôi bị mất giấy khai sinh giờ muốn làm lại thì cần có những giấy tờ gì ạ ? Tôi có ra ủy ban xã làm việc thì họ yêu cầu có bằng tốt nghiệp,chứng minh thư và sổ hộ khẩu trong khi đó bằng tốt nghiệp tôi đã bị mất chứng minh thư và sổ hộ khẩu lại không trùng khớp ngày sinh.Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để được cấp lại giấy khai sinh ? rất mong nhận được câu trả lời tư vấn từ luật sư. Trân trọng cảm ơn

Căn cứ quy định của nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 26. Thủ tục đăng ký lại khai sinh

1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch. [....]"

Đồng thời căn cứ thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định như sau:

" Điều 9. Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh 
Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm: 
1. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh). 
2. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam. 
3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh: 
a) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; 
b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; 
c) Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; 
d) Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân; 
đ) Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. 
Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh cam đoan không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký lại khai sinh thì việc đăng ký lại khai sinh không có giá trị pháp lý. [....]"

Như vây, theo căn cứ trên thì nêu như chứng minh thư của bạn không trùng khớp với nhau thì có thể thay bằng các giấy tờ như: Giấy khai sinh bản sao, sổ hộ khẩu, ...

Trường hợp bạn có các giấy tờ trên mà Cán bộ hộ tịch vẫn không giải quyết việc làm giấy khai sinh cho bạn thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND xã để yêu cầu giải quyết. 

Trường hợp ngày, tháng, năm sinh trên sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của bạn khác với ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh thì bạn cần phải xuất trình Giấy khai sinh để đính chính lại ngày, tháng, năm sinh trong sổ hộ khẩu. Sau khi đính chính xong bạn mới tiếp tục đính chính ngày, tháng, năm sinh trên chứng minh nhân dân cho phù hợp với Giấy khai sinh. Như vậy với quy định nêu trên thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan công an có thẩm quyền cấp đổi chứng minh nhân dân và đính chính lại ngày, tháng, năm sinh cho đúng với ngày, tháng, năm sinh ghi trên Giấy khai sinh của bạn.

Con tôi sinh tháng 1 năm 2013. Nay vì lý do tế nhị nên tôi muốn đổi lại ngày sinh sang tháng 12 năm 2012 được không?

Căn cứ quy định tại điều 7, nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch"

Như vậy, trường hợp này bạn muốn thay đổi ngày tháng năm sinh cho con thì bạn phải có căn cứ chứng minh rằng thông tin về ngày sinh hiện tại của con bạn trong giấy khai sinh là không đúng và do sai sót của công chức làm công tác hộ tịch. Nếu không có căn cứ thì bạn không thể thực hiện việc thay đổi ngày, tháng năm sinh này được. 

Kinh chao luat su. Luat su cho e hoi. Khi e sinh ra me e chua co hộ khau rieng van con chung hộ khau voi cau cua e nen nguoi dung ra khai sinh la di ruot cua e va e nhap hộ khau chung voi di ay. Den bay gio e da 20 tuoi va me e da co hau khau rieng va e muon cat hau khau ve chung voi me e thi e can nhung thu tuc gi ạ va co can xet nghiem ADN de nhan con khong va e co can thay doi ho trong thu tuc do gio e di hoc khong ạ ? E xim cam on luat su

Căn cứ quy định của Luật cư trú sửa đổi năm 2013 quy định như sau:

" Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương 
Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: 
1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên; 
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; 
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột; 
[...].

Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a)Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp phápđược tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Trường hợp của bạn là con về sống với mẹ nên muốn nhập khẩu vào cùng hộ khẩu của mẹ nhưng lại đang có hộ khẩu chung với dì do đó bạn cần phải tách khẩu theo quy định tại điều 27 nêu trên sau đó mới tiến hành thủ tục nhập khẩu theo quy định của điều 21 Luật cử trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 như trên.

Trường hợp của bạn thì để có thể chứng minh là con về ở với mẹ thì bạn cần có kết quả xét nghiệp ADN. Bạn có thể thay đổi họ tên của mình tuy nhiên việc thay đổi họ tên sẽ ảnh hưởng tới các giấy tờ từ trước tới giờ của bạn như: học ba, bằng cấp, chứng chỉ... sẽ không trùng họ với nhau do đó, nếu như không trùng nhau thì sau này các vân đề về thủ tục của bạn cũng khó khăn. 

Kinh chao luat su. Luat su cho e hoi. Khi e sinh ra me e chua co hau khau rieng van con chung hau khau voi cau cua e nen nguoi dung ra khai sinh la di ruot cua e va e nhap hau khau chung voi di ay. Den bay gio e da 20 tuoi va me e da co hau khau rieng va e muon cat hau khau ve chung voi me e thi e can nhung thu tuc gi ạ va co can xet nghiem ADN de nhan con khong va e co can thay doi ho trong thu tuc do gio e di hoc khong ạ ? E xim cam on luat su

Bạn vui lòng tham khảo bài viết trên

Năm ngoái 2 vợ chồng cháu có kết hôn và sinh con nhưng do chưa đủ tuổi lên đa lam giấy khai sinh là ngoài da thu gio cháu muon doi ho mẹ về họ cha có duoc ko ak nhưng trước do la khai sinh o quê vo cháu nhưng giờ chau co the sửa lại o dia phuong chau dc ko ak va nếu duoc cháu can những thu tuc gi khong ạ ?

Căn cứ quy định tại điều 7, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch"

Như vậy, theo quy định trên thì bạn có thể thay đổi họ cho con nhưng nếu con dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý của cả mẹ. Bạn không thể thay đổi quê quán nơi đã đăng ký khai sinh cho con mà chỉ có thể thay đổi họ cho con. Trừ trường hợp có căn cứ xác định thông tin về quê quán này là không chính xác do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch. 

Tôi và chồng tôi kết hôn và có giấy đăng kí kết hôn, nhưng khi sinh con do 2 vợ chồng có chút trục trặc nên tôi đã làm khai sinh cho con theo họ của tôi và nhập khẩu cho con theo hộ khẩu nhà tôi. vậy tôi muốn hỏi luật sư nếu làm thủ tục ly hôn thì tôi có nhận được tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng từ chồng tôi hay không ?

Căn cứ quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

Điều 107. Nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này"

Như vậy, theo quy định trên thì cha có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi con chưa đủ 18 tuổi. Do đó, khi ly hôn nếu người cha không thực hiện việc cấp dưỡng cho con thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: luatsu@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Dân sự - Công ty luật Minh Khuê.