Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: NgoThuan

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn thủ tục xin ra quân trước thời hạn

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự 1900 6162

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Công ty chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi năm 2014

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Nội dung giải đáp:

Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn đang ở cấp bậc Thiếu uý trong hệ thống cấp bậc quân hàm sĩ quan. Bạn đang công tác trong một đơn vị quân đội, nên chịu sự điều chỉnh của Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

Căn cứ vào Điều 8 của Nghị định số 18/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân Việt Nam có quy định:

Điều 8. Xuất ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

Quân nhân chuyên nghiệp có một trong các điều kiện sau đây thì được xuất ngũ trước thời hạn và xuất ngũ trước độ tuổi phục vụ tại ngũ:

1. Phẩm chất đạo đức và năng lực không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Được Hội đồng giám định y khoa quân sự cấp có thẩm quyền kết luận không đủ sức khỏe để công tác.

3. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận.

4. Do yêu cầu chấn chỉnh tổ chức, biên chế của Quân đội.

5. Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Chính phủ.

6. Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này.

Như vậy nếu như bạn muốn ra quân trước thời hạn thì bạn phải có một trong những điều kiện quy định tai Điều 8 ( như trên ) và bạn cần có đơn xin ra quân trước thời hạn (các  giấy tờ khác có liên quan).

Đơn xin ra quân trước thời hạn của bạn phải được gửi cho Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm đến chức vụ, cấp bậc nào thì có quyền quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, nâng lương, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, giao chức vụ thấp hơn, giáng chức, cách chức, tước quân hàm, giáng cấp bậc quân hàm sĩ quan, cho thôi phục vụ tại ngũ, chuyển ngạch và giải ngạch sĩ quan dự bị đến chức vụ, cấp bậc đó ( quy định tại Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân năm 2014).

Việc viết đơn phụ thuộc vào lý do mà bạn xin ra quân trước thời hạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tinxin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email  Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật