Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

>>  Tư vấn pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, Gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Trường hợp của bạn được pháp luật về thừa kế gọi là trường hợp thừa kế thế vị. Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về thừa kế thế vị như sau: "Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống".

Tuy nhiên pháp luật về thừa kế cũng quy định những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế: 

"1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc."

Giả thiết 1: bố mẹ của bạn thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 nêu trên, tức là không được hưởng di sản thừa kế, thì cho dù bố mẹ bạn có qua đời trước ông bà của bạn, bạn cũng  không được hưởng di sản thay bố mẹ của bạn. 

Giả thiết 2: bố mẹ của bạn không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 nêu trên, tức là hoàn toàn có quyền hưởng di sản thừa kế, thì trường hợp bố mẹ bạn qua đời trước ông bà của bạn thì bạn hoàn toàn có quyền hưởng di sản thay bố mẹ của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê