Trường hợp 1 : trước khi chết bà B lập di chúc cho M 50 triệu, quỹ từ thiện 50 triệu .

Trường hợp 2 : trước khi chết bà B lập di chúc cho M 100 triệu , quỹ từ thiện 200 triệu.

(Giả sử cha mẹ bà B đã mất)

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.V.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! vấn đề của bạn Luật Minh khuê xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Tài sản của A+B: 600 triệu => B= 600/2 = 300 triệu

Tài sản riêng của B : 180 triệu

=> Tài sản của B: 300 + 180 = 480 triệu

Trường hợp 1 : trước khi chết bà B lập di chúc cho M 50 triệu, quỹ từ thiện 50 triệu .

- Chia theo di chúc: cho M 50 triệu và quỹ từ thiện 50 triệu. Như vậy sau khi chia theo di chúc thì sản của B còn: 480 - 100 = 380 triệu

Số tiền 380 triệu còn lại sẽ chia thừa kế theo pháp luật cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

...

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Như vậy thì bố mẹ B đã chết nên những người thừa kế ở hàng thứ nhất có: A,C,D,E. Chia tài sản như sau: A=C=D=E= 380/4=95 triệu.

Kết luận: M: 50 triệu; quỹ từ thiện: 50 triệu; A: 95 triệu; C: 95 triệu; D: 95 triệu; E: 95 triệu.

Trường hợp 2 : trước khi chết bà B lập di chúc cho M 100 triệu , quỹ từ thiện 200 triệu.

Chia theo di chúc: cho M 100 triệu và quỹ từ thiện 200 triệu. Như vậy sau khi chia theo di chúc thì sản của B còn: 480 - 300 = 180 triệu

Số tiền 180 triệu còn lại sẽ chia thừa kế theo pháp luật cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

...

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Như vậy thì bố mẹ B đã chết nên những người thừa kế ở hàng thứ nhất có: A,C,D,E. Chia tài sản như sau: A=C=D=E= 180/4=45 triệu.

Kết luận: M: 100 triệu; quỹ từ thiện: 200 triệu; A: 55 triệu; C: 45 triệu; D: 45 triệu; E: 45 triệu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi  1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê