.Tư vấn Tố cáo nặc danh xử lý thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.1940

Trả lời:

Trong thực tế, các cơ quan nhà nước nhận được khá nhiều loại đơn tố cáo (TC) không ghi rõ họ, tên, địa chỉ người TC. Trong số đó có rất nhiều đơn TC có nội dung, thông tin rất chính xác, đưa ra những bằng chứng cụ thể để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý. Ngược lại, cũng có nhiều đơn TC nội dung không rõ ràng, cụ thể, không có căn cứ, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong việc xem xét, giải quyết.

Việc người TC không ghi rõ họ, tên, địa chỉ của mình có nhiều lý do. Có người do động cơ đúng đắn muốn báo cho các cơ quan về những hành vi vi phạm pháp luật để Nhà nước có biện pháp xử lý nhưng lại lo sợ bị trù dập, trả thù nên đã giấu họ, tên, địa chỉ của mình. Đây cũng là điều thực tế đang đặt ra, mặc dù Luật Khiếu nại, tố cáo đã nêu rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phải bảo đảm an toàn cho người TC, nhưng không phải lúc nào sự bảo đảm đó cũng được thực hiện có hiệu quả.

Thực tế có không ít trường hợp người TC trung thực bị trả thù, trù dập. Chính vì vậy, nhiều người TC đã không dám ghi rõ họ, tên, địa chỉ để tránh hậu quả xấu có thể xảy ra với mình. Trái lại, cũng có trường hợp người TC vì động cơ không lành mạnh muốn làm hại uy tín, danh dự của người khác hoặc cố tình gây mất đoàn kết nội bộ mà bịa đặt, vu khống. Để tránh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, họ đã không ghi rõ họ tên, địa chỉ.

Xử lý vấn đề này, tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ có quy định như sau: “Không xem xét, giải quyết những TC giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những TC đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay TC lại nhưng không có bằng chứng mới”.

Tuy nhiên, tại Điều 42 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20-10-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống tham nhũng đã quy định: Đối với những TC không rõ họ, tên, địa chỉ người TC nhưng nội dung TC rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nghiên cứu, tham khảo thông tin được cung cấp để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.

Như vậy, các cơ quan nhà nước cần xem xét, xử lý thận trọng đối với những đơn thư không rõ họ tên, địa chỉ, đặc biệt là phải căn cứ vào nội dung đơn và những bằng chứng được người TC đưa ra để quyết định có tiến hành thẩm tra xác minh hay không.

 Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến