Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn lập di chúc và tặng cho đất, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật dân sự 2005

Bộ luật dân sự năm 2015

- Luật đất đai 2013.

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, về việc bố bạn có quyền để di chúc hay tặng cho một nửa mảnh đất không?

-Về tặng cho một phần căn nhà:

Nếu căn nhà này là tài sản chung của bố mẹ bạn thì việc tặng cho một phần căn nhà phải có sự thỏa thuận của bố mẹ bạn và hợp đồng tặng cho phải có chữ ký của cha mẹ bạn.

Nếu căn nhà này là tài sản riêng của bố bạn thì bố bạn hoàn toàn có quyền tặng cho một phần căn nhà theo quy định tại điều 167, luật đất đai 2013.

-Về di chúc:

Căn cứ vào điều 648, bộ luật dân sự 2005 quy định:

Điều 648.Quyền của người lập di chúc  

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vậy, bố bạn hoàn toàn có quyền lập di chúc để lại một nửa căn nhà là tài sản của bố bạn cho bạn.

Thứ hai, về giấy sở hữu nhà ở.

Căn cứ vào khoản 1, điều 168, luật đất đai 2013 quy định thời điểm được thực hiện quyền của người sử dụng đất như sau:

"Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

...."

Như vậy, bố bạn muốn làm hợp đồng tặng cho bạn thì buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo khoản 2, điều 97, luật đất đai 2013 quy định: 

" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này."

Theo quy định trên thì giấy sở hữu nhà ở được cấp 1983 vẫn có giá trị pháp lý. Do đó, bố chị hoàn toàn có thể làm thủ tục tặng cho mảnh đất đó cho bạn mà không phải làm lại sổ đỏ. Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng có thể giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê