1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Ô tô lấn làn đường xô vào xe máy ngược chiều tại giữa giải phân cách ,ô tô có chịu trách nhiệm dân sự hay hình sự đối với người đi xe máy không? Cảm ơn!

 Luật sư tư vấn pháp luật Giao thông trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Việc sử dụng làn đường được quy định tại điều 13 Luật giao thông đường bộ năm 2008 như sau:

Điều 13. Sử dụng làn đường

1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái."

Như vậy, nếu ô tô không tuân thủ quy định về việc sử dụng làn đường nêu trên thì việc gây thiệt hại cho xe máy có yếu tố lỗi từ phía ô tô vì vậy xét theo quy định Bộ luật dân sự 2015 thì phía ô tô cần bồi thường cho phía xe máy theo nguyên tắc sau đây:

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình."

Về trách nhiệm hình sự: Trách nhiệm hình sự được đặt ra trong trường hợp việc gây tai nạn có đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại điều 202 Bộ luật hình sự 1999 ( sửa đổi, bổ sung 2009 ) như sau:

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

 2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

Cụ thể, một số tình tiết được xác định trong cấu thành tội phạm quy định tại điều 202 được quy định cụ thể tại thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT--BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC như sau:

Điều 2. Một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt

1. Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 202 đến Điều 205, Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220; khoản 2 các điều 206, 207, 216, 218, 219, 222, 223 Bộ luật hình sự là một trong các trường hợp sau đây:

a) Làm chết một người;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%;

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới bảy mươi triệu đồng;

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại về tài sản với giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới bảy mươi triệu đồng;

e) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ bảy mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.

2. Gây hậu quả rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 202 đến Điều 205, Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220; khoản 3 các điều 206, 207, 216, 218, 219, 222, 223 Bộ luật hình sự là một trong các trường hợp sau đây:

a) Làm chết hai người;

b) Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của ba đến bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này là từ trên 100% đến 200%;

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của một hoặc hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp hướng dẫn tại các điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều này;

e) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng.

3. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 204; khoản 3 các điều 202, 203, 205, Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220, Điều 222, Điều 223; khoản 4 các điều 206, 207, 216, 218, 219 Bộ luật hình sự là một trong các trường hợp sau đây:

a) Làm chết từ ba người trở lên;

b) Làm chết hai người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này;

c) Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này;

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ năm người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tổng tỷ lệ thương tật của những người này trên 200%;

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của ba hoặc bốn người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng;

g) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên."

>> Bài viết tham khảo thêm:  Xác định lỗi và mức bồi thường đối với tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy ?

 

2. Tư vấn giúp em về vụ tai nạn giao thông và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Truớc ngày tết 4 ngày , em di chuyển xe máy cùng chiều với 1 xe máy dream (cả 2 xe khoảng 40km/h) nhưng xe dream chuyển huớng không mở đèn báo hiệunên bị xe em va chạm nhẹ vào đít xe ( do không giữ khoảng cách an toàn 5m). Nguời chạy xe dream không giữ đuợc thăng bằng xe ( do bị cụt 1 tay) đã ngãvà xe dream bị kẹt ga ( xe không nguời điều khiển) nên tiến qua làn nguợcchiều va chạm với 1 xe máy wave khiến nguời điều khiển xe wave nhập viện. Em và nguời lái xe dream không bị chấn thương gì và nguời nhập viện đã bìnhphục sau tết. Xin luật sư cho e hỏi em và a lái xe dream có bị trách nhiệmvà đền bù không ạ ?
Cảm ơn!
- Trung Dương Từ

3. Phải làm như thế nào mới phải khi gây ra tai nạn giao thông ?

Xin chào luật sư , luật sư cho tôi hỏi e tôi gay tai nạn và ng bị tông thì ko bị thương nặng nằm viện 1 ngày thì bác sỉ cho về , khi say ra gd có đến thăm , thăm hỏi sức khoẽ và hợp tác bồi thừong , nh bên nạn nhân hẹn để tái khám mới lm việc , lúc đó mẹ tôi có gọi điện hỏi thăm trong lúc đó bên a trách móc bên gd ko quan tâm thăm hỏi lời qua tiếng lại thì bên ng bị nạn doạ là sẽ giam xe lâu dài và lm cho tới , chúng tôi ll bên công an nhiều lần nh bên cong an hẹn nhiều lần , bên ng bị nạn doạ sẽ tự lấy xe ra và ko cần giải quyết để giam xe gd tôi , điều này là có thể hay ko có thể ạ , và bắt gd bồi thường chi phí y tế sữa xe vv , gd tôi đều đồng ý nhưng bên ng bị hại h đòi bắt chúng tôi cộng thêm khoản tiền 15 trịu đồng cho việc khi bị tai nạn ko đi lm dc , nh nằm viện 1 ngày thì bị thương ko nghiêm trọng , chúng tôi ko chịu khoản tiền đó và có gọi cho công an , bên c, a lại hẹn nh chưa gọi giải quyết , gd có bực tức vì hợp tác nh bị lm khó có to tiếng bên c a và bên c a bảo h ko giải quyết vụ việc trên bảo gd đưa lên đâu thì tuỳ , theo như trên luật sư cho e hỏi , gd ko chịu khoản tiền trên , và phải đưa đơn đi đâu để dc giải quyết vụ việc trên , và có thể ko bồi th số tiền 15 trịu do mất thu nhập , rỏ là ko bị thương nặng chỉ xay sát nhẹ , mà đồ bồi thường nghĩ do tai nạn khá cao , và xe giam dc 1 tháng 30 ng chưa dc cong an giải quyết , vụ việc trên nếu cả hai bên gd và ng bị hại ko giãi quyết dc bên công an ko giải quyết dc thì có bị ra toà ko và khi ra toà ng gây tai nạn là e tôi có đóng chi phí gì của toà hay ko và phí là bao nhiêu , kính monh luật sư trả lời câu hỏi của e và phải lm như thế nào mới phải ạ ?
Cảm ơn luật sư!
- Hoanglong Nguyen

4. Gây tai nạn giao thông có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Luật sư cho e hỏi. ngày 3/1/2017 qua bố em lái ô tô tải gây tai nạn dẫn đến 1 người chết và 1 người bị thương vẫn chưa tỉnh, lỗi do ai thì chưa rõ. gia đình có gửi tiền mai táng và đang cùng hỗ trợ điều trị người bị thương nếu bên gia đình nạn nhân làm đơn khiếu nại thì bố em có phải đi tù không, gia đình nạn nhân có 2 người con 6 tuổi và 2 tuổi Còn không thì bố em phải chịu hình phạt ra sao ạ. em mong được giải đáp sớm ạ, gia đình em đang hoang mang quá?
Xin cảm ơn ạ

Gây tai nạn giao thông có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ như sau:

"Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

 2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

Theo những thông tin bạn cung cấp, khung hình phạt của bố bạn có thể rơi vào khoản 2 Điều này. Do không biết rõ tỷ lệ thương tật của người thứ 2 là bao nhiêu nên chúng tôi không thể khẳng định được mức hình phạt. Việc bồi thường và có đơn bãi nại của gia đình nạn nhân chỉ có thể làm giảm nhẹ hình phạt cho bố bạn.

>> Bài viết tham khảo thêm:  Mẫu đơn xin bãi nại và Hướng dẫn viết mẫu đơn bãi nại trong vụ án tai nạn giao thông

 

5. Trách nhiệm hình sự trong vụ tai nạn giao thông ?

Cho tôi hỏi xe máy đi ngược chiều đâm vào đầu xe của tôi, nạn nhân xe máy tử vong tại chỗ thì tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

>> Luật sư tư vấn luật Giao thông trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ như sau:

"Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

 2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

Theo đó, nếu như bạn có vi phạm quy định về an toàn giao thông khi điều khiển xe mà gây ra thiệt hại tính mạng thì bạn phải chịu trách nhiệm hình sự. Do thông tin bạn cung cấp không đề cập đến chuyện bạn có vi phạm hay không nên chúng tôi không thể khẳng định được. Bạn có thể tham khảo quy định trên để biết được trách nhiệm của mình.

 >> Bài viết tham khảo thêm:  Gây tai nạn giao thông thì phải bồi thường như thế nào ?

 

6. Hướng dẫn quy định của luật về bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông ?

Kính gửi luật sư Minh Khuê! Em có một người em họ ở ngoài quê Bình Thuận làm công nhân thu hái trái thanh long. Trong một buổi chiều đi làm, em ấy được 2 người chị làm cùng chỗ nhờ chở về nhà gấp. Em ấy đồng ý nhận chở 2 chị đó về. Trên đường đi cả 3 đều không đội nón bảo hiểm vì nghĩ gần. Đang đi thì bất ngờ có một cậu bé đạp xe băng ngang qua đường đột ngột. Vì tránh cậu bé đó nên cả 3 bị té vào dải phân cách. Tai nạn đó làm em ấy bị chấn thương sọ não và mất thị lực 2 mắt hoàn toàn, 1 chị chấn thương sau đầu và chết trong lúc ở bệnh viện, người còn lại bị thương nhẹ hơn 2 người kia. Tai nạn đó xảy ra vào tháng 11/2015. Bẵng đi khoảng nửa năm thì gia đình em ấy bất ngờ nhận được đơn kiện của gia đình nhà chồng của người đã chết. Họ kiện và bắt gia đình của em ấy đền bù thiệt hại 77 triệu bao gồm tiền ma chay, 49 ngày...., nếu không họ sẽ kiện ra tòa đòi em ấy đi tù. Em không rõ hoàn cảnh gia đình của người kia như thế nào nhưng gia đình của em họ em thuộc diện khó khăn. Khoảng thời gian chạy chữa cho em ấy tại bệnh viện Chợ Rẫy gia đình em ấy đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi kể cả tiền nóng để có tiền cho 2 lần phẫu thuật ghép sọ. Khó khăn càng chồng chất khó khăn khi nhà của chị đó đệ đơn kiện và đòi số tiền thật sự quá sức đối với gia đình em ấy. Tai nạn là điều không ai muốn, bản thân em ấy cũng là nạn nhân cho sự bất cẩn và rủi ro của mình. Phía gia đình em ấy cùng với nhà chủ vựa thanh long đã đền cho họ khoảng tầm mười mấy triệu và họ đòi thêm khoảng 50 - 60 triệu nữa để rút đơn kiện. Phía công an thì chỉ tới nói bên gia đình em ấy đền tiền và nói nếu không sẽ đi tù, gia hạn từ đây tới cuối năm phải thanh toán hết các khoản chứ không phân tích rõ lỗi và những trách nhiệm hình sự của em ấy. Em ấy hiện tại đang rất hoang mang và lo sợ, di chứng của vụ tai nạn hôm trước khiến em ấy luôn bị đau đầu và ám ảnh mỗi khi có người nhắc về vụ tai nạn. Tha thiết kính mong luật sư tư vấn giúp gia đình em có thể làm gì trong vụ việc này. đó thật sự là khó khăn rất lớn đối với gia đình em ấy ?
Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Hướng dẫn quy định của luật về bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông ?

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy thì cả người ngồi sau và người điều khiển xe đều phải đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách (Điều 6). Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định khi người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm thì người ngồi trước cũng bị xử phạt với lỗi chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, vậy nên cả người ngồi sau và người điều khiển cùng có lỗi. 

Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

"Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 
“1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;
b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;
c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 
d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Vậy, người nhà bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về lỗi của mình khi tham gia giao thông và vi phạm quy định về an toàn giao thông dẫn đến chết người.

Điều 105 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định về các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, trong đó trường hợp Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nên khi cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành khởi tố bất kỳ lúc nào phát hiện ra hành vi phạm tội này. Về số tiền bồi thường thì người nhà bạn vẫn phải bồi thường dù cơ quan có thẩm quyền có khởi tố hay không.

Về mức bồi thường thiệt hại thì được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau: 

"Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định."

Mức lương cơ bản do Nhà nước quy định hiện nay là 1 300 000 đồng.

Pháp luật không quy định mức bồi thường cụ thể là bao nhiêu, các bên có thể thỏa thuận dựa trên cơ sở những căn cứ nêu trên để xác định mức bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên cũng phải xem xét đến yếu tố lỗi của các bên. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật MInh Khuê