>> Luật sư tư vấn quy định về dịch vụ chuyển phát (24/7) gọi số: 1900.1940

 

Trả lời: 

Theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-BBCVT về việc quy định giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ Bưu chính và dịch vụ chuyển phát theo đó với dịch vụ chuyển phát quốc tế nếu hàng hóa bị mất, hoặc hư thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát bồi thường như sau:

- Nếu hàng hóa hư hại hoàn toàn, mức bồi thường tối thiểu là 14USD/kg.

- Nếu bị hư hại một phần thì được bồi thường tương ứng với giá trị giảm sút tuy nhiên không vượt quá mức bồi thường do hư hại toàn bộ.   

- Đối với dịch vụ khai giá, dịch vụ có bảo hiểm hoặc dịch vụ do người sử dụng và doanh nghiệp tự thỏa thuận, việc bồi thường thiệt hại tuân theo các quy định riêng do doanh nghiệp quy định hoặc tuân theo các thỏa thuận.

- Ngoài quy định nêu trên, việc bồi thường đối với dịch vụ bưu chính quốc tế do Bưu chính Việt Nam cung cấp phải tuân theo các nguyên tắc về bồi thường trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc các thỏa thuận song phương giữa Bưu chính Việt Nam và Bưu chính các nước khác.

Căn cứ vào những quy định nêu trên việc Bưu điện yêu cầu bác xác nhận rằng Bưu điện không có trách nhiệm khi hàng hóa bị mất mát, hư hỏng là không đúng.

Các văn bản liên quan:

Quyết định 02/2007/QĐ-BBCVT Về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ hoặc tư vấn luật: 1900.1940

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê