Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật dân sự  của công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

2. Luật sư tư vấn:

Theo như phần trình bày của bạn, chúng tôi được hiểu bạn đang có thắc mắc về việc làm thể nào để tài sản của cha mẹ sau này để lại toàn bộ cho em, mà bạn không nhận bất kỳ tài sản nào. Đối với trường hợp này, pháp luật hôn nhân và gia đình không quy định về việc làm cam kết trước hôn nhân về vấn đề thừa kế tài sản của cha mẹ. Vì vậy, trong trường hợp của bạn, thì bạn có thể yêu cầu cha, mẹ của bạn viết di chúc, trong đó di chúc thể hiện cho việc toàn bộ di sản của cha mẹ sẽ để lại cho em của bạn, di chúc này phải là di chúc hợp pháp. 

Theo quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì:

"Điều 652. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

Như vậy, cha mẹ bạn có thể cùng nhau lập di chúc, nội dung di chúc thể hiện việc để lại toàn bộ di sản cho em bạn, và di chúc này phải được công chứng, chứng thực tại cơ quan, tổ chức công chứng (đối với trường hợp di sản có bất động sản, thì di chúc phải được công chứng tại tổ chức công chứng có bất động sản). 

Hoặc nếu cha mẹ bạn mất không để lại di chúc, thì lúc này, di sản của cha mẹ bạn sẽ được tiến hành chia theo pháp luật. Và để không nhận phần di sản này, bạn có thể làm văn bản từ chối nhận di sản. Và theo luật dân sự thì di sản của bố mẹ bạn cũng không được chia cho con rể. Như vậy, di sản của cha mẹ cũng sẽ được để lại toàn bộ cho em của bạn.

Những điều cần lưu ý: Trong trường hợp vì không muốn chồng của bạn liên quan tới số tài sản của cha mẹ bạn, thì cha mẹ bạn có thể làm hợp đồng tặng cho tài sản, trong đó xác định tài sản chỉ tặng cho bạn, thì tài sản này sẽ được xác định là tài sản riêng của bạn mà chồng bạn không có quyền định đoạt trong trường hợp này. 

Tham khảo bài viết liên quan:

Giấy từ chối nhận di sản

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản

Tư vấn lập di chúc, từ chối, khai nhận, thỏa thuận chia di tài sản thừa kế

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận  Tư vấn Pháp luật dân sự.