Xin cám ơn.

Người gửi: Thắm

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

di chúc thừa kế

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp của công ty, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp có tài sản chung là 600 triệu. Bà B có tài sản riêng là 180 triệu, có con chung là C (15 tuổi) và D (17 tuổi). Bà B có con riêng là E ( 20t ).

TH1: Trước khi chết bà B đã lập di chúc cho M (em họ) 50 triệu, quỹ từ thiện 50 triệu.

Tài sản của bà B là: 600/2 + 180 = 480 triệu đồng

                         Chia tài sản theo di chúc : M = QUỸ TỪ THIỆN = 50 triệu đồng

                         Tài sản của bà B còn lại : 480 - 50 - 50 = 380 triệu đồng

                         Chia theo pháp luật:   A= C= D = E = 380 : 4 = 95 triệu đồng

TH2: Trước khi chết bà B đã lập di chúc cho M (em họ) 100 triệu, quỹ từ thiện 200 triệu.

Tài sản của bà B là : 600/2 + 180 = 480 triệu đồng

                           Chia tài sản theo di chúc:  M = 100 triệu đồng;  Qũy từ thiện = 200 triệu đồng

                           Tài sản của bà B còn lại: 480 - 100 - 200 = 180 triệu đồng

                           Chia theo pháp luật :  A = C = D = E = 180 : 4 = 45 triệu đồng

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự