Năm 2013, Mẹ em mất, không để lại di chúc gì. Trước đó, khi Mẹ còn sống, vì sợ mẹ buồn em không quan tâm đến việc kiu Mẹ viết di chúc để lại tài sản cụ thể cho em. Nên bây giờ, Mẹ mất đã gần 2 năm nay, cuốn sổ hộ khẩu vẫn để tên Mẹ em làm chủ hộ, còn em là thành viên trong cuốn sổ, không còn có ai khác. Cho em hỏi, như vậy đất đai và căn nhà do Mẹ em đứng tên thì bây giờ em được quyền thừa kế mà không phải chia cho các anh em khác phải không?.
Em làm thủ tục gì để chuyển tên chủ hộ khẩu là em.
Em xin cảm ơn!

Người hỏi: LT Tiến

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Dân sự năm 2005.

Nội dung:  Mẹ của bạn viết di chúc để lại tài sản cho bạn. Vấn đề cần quan tâm đầu tiên là di chúc có hợp pháp không. Theo quy định tại điều 652BLDS về di chúc hợp pháp:

“1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Nếu di chúc hợp pháp căn cứ điều 631 BLDS thì bạn có quyền hưởng thừa kế theo nội dung của di chúc. 

Trường hợp di chúc không hợp pháp thì toàn bộ di sản của mẹ bạn ở lại sẽ được chia làm tám phần bằng nhau theo pháp luật căn cứ khoản 2 điều 676 BLDS.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê