Xác định hậu quả pháp lý:

1. B không đồng ý và yêu cầu  A nhận ngay số xăng nói trên vì ngay sau đó B vận chuyển cho công ty khác.
2. B đồng ý và  yêu cầu phải thanh toán phát sinh trong quá trình chờ nhập hàng.
3. B đồng ý trong quá trình chờ đợi công ty A thì xe xăng của B đã va chạm với C làm cho xe xăng của B thủng bồn xăng nên gây thất thoát số xăng trên xe.
Xin nhờ công ty tư vấn giúp.

Người gửi: Phạm Phúc

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

>> Tư vấn giải quyết tình huống theo hợp đồng gọi: 1900.1940

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lí: Bộ luật dân sự năm 2005

Điều 544. Nghĩa vụ của bên nhận tài sản  

"Bên nhận tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Xuất trình cho bên vận chuyển vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác và nhận tài sản đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận;..."

Điều 537. Giao tài sản cho bên vận chuyển  

1. Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thoả thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thoả thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển hoặc phải nộp phạt vi phạm theo thoả thuận; nếu bên vận chuyển chậm nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận.

Điều 539. Nghĩa vụ của bên vận chuyển  

Bên vận chuyển có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn;

2. Trả tài sản cho người có quyền nhận;

3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, nếu B không đồng ý và yêu cầu A nhận ngay số xăng đã vận chuyển đến thì A phải nhận số xăng đó. Trường hợp B đồng ý và yêu cầu A thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình chờ nhập hàng thì A phải chịu các chi phí đó vì đã không tiếp nhận đúng thời hạn thỏa thuận. Khi B đã đồng ý cho A chậm nhận hàng thì trong khoảng thời gian từ lần thỏa thuận giao hàng trước đến lần giao hàng sau B phải có nghĩa vụ bảo quản tài sản vận chuyển. Khi có sự cố xảy ra gây thất thoát số xăng vận chuyển B có nghĩa vụ phải bồi thường cho A. Nếu trong cuộc va chạm giữa B và C gây ra hậu quả tổn thất xăng c là người có lỗi thì B có quyền yêu cầu C hoàn trả số tiền mà B đã bồi thường cho A.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê