Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: P.Q.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005 

Luật hôn nhân và gia đình 2014 

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư mà bạn trình bày, hiện nay căn nhà vẫn đang được thế chấp tại ngân hàng và chưa được trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì chưa thực hiện các nghĩa vụ vay tài sản. Trong trường hợp chưa được ngân hàng tiến hành giải chấp thì tài sản là căn nhà sẽ không được tiến hành các giao dịch bán, trao đổi, tặng cho theo hay chia thừa kế quy định của Bộ luật Dân sự 2005:

"Điều 348. Nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản  

Bên thế chấp tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp;

2. Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

3. Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trong trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền huỷ hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp; 

4. Không được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 349 của Bộ luật này."

Do đó, các con của bác bạn không có quyền kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nếu chưa được giải chấp tại ngân hàng.

Giả sử trong trường hợp các con của bác bạn tiến hành trả nợ đầy đủ cho ngân hàng và lấy lại được tài sản thì sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Thứ nhất: nếu căn nhà là tài sản chung vợ chồng của hai bác bạn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì các con của bác bạn chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản thừa kế là phần tài sản tương ứng với phần tài sản của vợ bác bạn (đã mất) trong khối tài sản chung. Tài sản thừa kế có thể được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 .Phần tài sản của bác bạn, những người này không có quyền yêu cầu chia.

Thứ hai: nếu căn nhà là tài sản riêng của bác bạn thì những người con không có quyền yêu cầu chia tài sản của bác bạn.

Về vấn đề nếu bạn xin ngân hàng cho bạn lấy lại số tiền để ngân hàng phát mại căn nhà đó thì liệu ngân hàng có đồng ý không?: điềunày hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bên ngân hàng và mức độ rủi ro mà ngân hàng đánh giá đối với khoản vay này. Thông thường để đảm bảo thu hồi tiền đã cho vay, ngân hàng sẽ không đồng ý trả lại khoản tiền vay mà bạn đã trả. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng hoàn trả lại số tiền mà bạn đã thực hiện nghĩa vụ thay cho họ. Nếu họ không hoàn trả, bạn có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.