Vậy về mặt pháp lý giấy viết tay có giá trị không? Và nếu đây là xe do trộm cắp mà người mua không biết khi bị phát hiện có bị xử phạt không và mức phạt như thế nào? Tôi rất mong nhận được hồi âm sớm của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đ.V.C

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục Tư vấn pháp luật hình sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn mua xe máy chỉ có giấy viết tay ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

-Bộ luật dân sự 2005

-Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe

-Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009

Nội dung phân tích

Về giá trị pháp lý của giấy mua xe viết tay:

Theo quy định tại Điều 10 khoản 1 điểm g Thông tư 15/2014/TT-BCA thì: "Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực."

Do vậy,Theo quy định giấy bán xe giữa hai bên cần phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Giấy tờ mua bán xe viết tay của bạn không có giá trị pháp lý.

Trong trường hợp xe bạn mua là xe do trộm cắp mà có thì sẽ được giải quyết như sau:

Điều 250 khoản 1 của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định: “Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Theo quy định này thì một người chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nếu như người đó biết rõ tài sản đó là do người khác phạm tội mà có và người đó không hứa hẹn trước là sẽ tiêu thụ tài sản (nếu hứa hẹn trước là sẽ tiêu thụ tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm về tội phạm mà người phạm tội thực hiện để có tài sản mà người đó chứa chấp, tiêu thụ).

Trong trường hợp của bạn, nếu chiếc xe bạn mua là tài sản do hành vi trộm cắp mà có nhưng bạn không biết về việc này thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên bạn phải giao trả chiếc xe cho cơ quan công an để điều tra và trả lại cho người bị mất.

Khi đó, giao dịch mua bán xe giữa bạn và người đó vô hiệu do bị lừa dối (theo quy định tại Điều 132 Bộ luật dân sự 2005). Bạn có thể yêu cầu người đó hoàn trả tiền mua xe cho bạn theo quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự 2005.

" Điều 132. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa  

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Lừa dối trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

Đe dọa trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình."

" Điều 137. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu  

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ