>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:   1900.1940

 

 

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn như sau:
Theo điều 20 –
Luật cư trú số
số 81/2006/QH11 năm 2006 đã nêu rõ: “ công dân  Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên”… là một trong những trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.
Nếu nhà đứng tên của bố bạn thì theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú thì giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân để đăng ký thường trú là một trong các giấy tờ sau đây:
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở;
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;
- Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Giấy tờ có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên….
Nếu đầy đủ các giấy tờ và điều kiên như trên thì bạn hoàn toàn có thể làm hộ khẩu tại Hà Nội.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luậ tMInh Khuê