Người gửi:  Chang Đinh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

Luật sư tư vấn pháp luật thương mại

Trả lời:

Chào bạn, đối với thắc mắc của bạn, tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lí: Luật thương mại 2005, Bộ luật dân sự 2005.

Nội dung trả lời:

Điều 166 và Điều 170 của Luật thương mại có quy định về Đại lí thương mại và quyền sở hữu trong đại lí thương mại như sau:

Điều 166. Đại lý thương mại

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Điều 170. Quyền sở hữu trong đại lý thương mại

Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý.

Đối với hai quy định trên của pháp luật thương mại, hoàn toàn không có mâu thuẫn hay sự chồng chéo trong quy định. Bạn cần hiểu như sau:

Theo quy định về Đại lí thương mại thì bên đại lí sẽ được bên giao đại lí chuyển quyền thực hiện việc mua, bán hàng hóa (phân phối sản phẩm, cũng ứng trực tiếp cho khách hàng...) và nhận lại một khoản thù lao. Trong nhiều trường hợp, khoản thù lao này được quy định sẵn như một khoản hoa hồng. Cũng có nhiều trường hợp, khoản thù lao này là sự chênh lệch giữa giá giao và giá bán ra của đại lí... tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên.

Đối với điều 177 LTM, để hiểu được quy định này, bạn phải hiểu khái niệm Quyền sở hữu là gì? Cách hiểu của pháp luật dân sự quy định như sau:

Quyền sở hữu bao gồm 3 quyền sau: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt
- Chiếm hữu: quyền nắm giữ tài sản/tiêu sản trong tay
- Sử dụng: quyền sử dụng tài sản/tiêu sản theo ý muốn
- Định đoạt: quyền quyết định cho mượn, cho thuê, bán, cầm cố, thế chấp, phá hủy

Như vậy, điều 177 LTM quy định về quyển sở hữu đối với tài sản, hàng hóa (đối tượng của hợp đồng). Nói một cách dễ hiểu thì Điều 177 quy định cụ thể về quyền sở hữu đối với bên giao đại lí. Nghĩa là bên đại lí dù nhận các hàng hóa hay dịch vụ để cung cấp ra thị trường nhưng trên thực tế thì các mặt hàng, sản phẩm đó vẫn thuộc quyền sở hữu của bên giao đại lí. Bên đại lí chỉ có trách nhiệm nhân danh chính mình để thực hiện các hoạt động mua bán.

Đây cũng là một nét đặc thù của hoạt động giao nhận đại lí. Nó giúp chúng ta phân biệt với trường hợp kí kết hợp đồng mua bán. Trương fhopwj kí kết hợp đồng mua bán thì mới chuyển quyền sở hữu hoàn toàn.

Hi vọng với sự giải đáp này sẽ giúp bạn hiểu thêm về lĩnh vực pháp luật thương mại.

Trân trọng cảm ơn!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

------------------------------------------------