Tôi muốn hỏi luật sư có cách nào để sau này lỡ xe có gây ra tai nạn thì tôi không phải bồi thường, hay bị truy cứu trước pháp luật không ạ ? Mà người bồi thường và chịu trách nhiệm chính là anh B.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: A.Q

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn dân sự gọi:1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp luật:

Bộ luật dân sự 2005

Nội dung phân tích:

Căn cứ điều 604 bộ luật dân sự 2005 quy định về căn cứ bồi thường thiệt hại như sau:

Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.

Như vậy theo pháp luật quy định thì người nào có lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản , quyền lợi  ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp người của pháp nhân gây ra thiệt hại phải bồi thường được quy định tại điều 618 BLDS 2005 như sau:

Điều 618. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điều này, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Khái niệm "người của mình” theo quy định tại Điều 618 Bộ luật Dân sự năm 2005 được hiểu là bất cứ thành viên nào của pháp nhân. Thành viên này có thể được pháp nhân tuyển dụng vào làm việc theo các quan hệ hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, đang trong thời gian thử việc….

 Với câu hỏi của bạn là việc anh họ bạn gửi xe vào công ty bạn tức là việc chiếc xe đứng tên công ty và anh bạn được tự ý sử dụng chiếc xe đó mà không phải sử dụng xe để thực hiện những nhiệm vụ công ty giao cho. Như vậy, anh bạn không phải là thành viên của công ty bạn, anh bạn không được công ty bạn tuyển dụng làm việc theo hợp đồng lao động. Căn cứ điều 618, khi có thiệt hại xảy ra do lỗi của anh bạn trong quá trình sử dụng xe thì pháp nhân tức là công ty bạn sẽ không phải bồi thường thiệt hạn. Do đầu tiên là anh họ bạn không phải là người của pháp nhân, thứ 2 công ty bạn không giao nhiệm vụ cho anh họ bạn mà việc sử dụng xe là việc anh họ bạn tự ý sử dụng, thứ ba, căn cứ điều 604, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là người nào do lỗi cố ý hoặc vô ý gây ra thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Như vậy, anh họ bạn do lỗi vô ý hay cố ý gây thiệt hại thì anh họ bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Kết luận: Vậy khi  xe có gây ra tai nạn thì bạn không phải bồi thường, hay bị truy cứu trước pháp luật  mà người bồi thường và chịu trách nhiệm chính là anh bạn trong trường hợp anh họ bạn không phải là người của công ty bạn và công ty bạn không giao nhiệm vụ cho anh bạn.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.