CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

= // =

Nậm Có, ngày … tháng … năm 2013

 

GIẤY BIÊN NHẬN VAY TIỀN

 

1/ Thông tin bên vay:

Ông (bà) :..................................................................Ngày sinh :....................................

CMND số :................................ do Công an tỉnh..............cấp ngày.....tháng.....năm......

Hộ khẩu thường trú :........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….
2/ Thông tin bên cho vay:

Ông (bà):...................................................................Ngày sinh :....................................

CMND số :................................ do Công an tỉnh..............cấp ngày.....tháng.....năm......

Hộ khẩu thường trú :........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

3/ Tài sản vay:

Bên vay là ông (bà):………………… tự nguyện vay của bên cho vay là ông (bà:……………… với số tiền là :...................đồng.

Bằng chữ :........................................................................................................................

Trong thời hạn: ............. ngày, kể từ ngày :.......................... đến ngày:…….………….

4/ Mục đích vay:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5/ Cam kết:

Bên vay là ông (bà):…………………………………..…………… sẽ thanh toán số tiền là:…………………đồng, theo đúng nội dung đã thỏa thuận như trên. Thanh toán đúng ngày:……………….. Nếu sai ông (bà):…………………………….. hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do ông (bà)……………………………………. như: đồ dùng, đồ đạc trong gia đình, nhà cửa… làm chủ sở hữu (của cả vợ và chồng) để thanh toán cho bên cho vay.

Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, bên vay là ông (bà):………………………………. không thanh toán đúng như đã cam kết thì bên cho vay là ông (bà)…………………………  sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân nhân huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái nơi hai bên cư chú để giải quyết.

BÊN CHO VAY                                                                    BÊN VAY

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

Em xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Em rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư.

Người gửi: Duy Hưng

Tư vấn trường hợp vay tiền nhưng không trả

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật dân sự 2005.

Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Nội dung trả lời :

Căn cứ theo nội dung bạn cung cấp, Giấy biên nhận vay tiền này chính là hợp đồng vay tài sản giữa bạn và người đã vay tiền. Pháp luật quy định hợp đồng vay tài sản có thể bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể theo Điều 401 BLDS 2005. Theo đó, hợp đồng vay tài sản trên là có giá trị pháp luật.

Về nội dung, hai bên đã thỏa thuận rõ trong hợp đồng về số tiền, thời hạn vay, ngày cho vay và ngày trả của bên vay. Đồng thời nếu có tranh chấp xảy ra hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu không tự giải quyết được sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái nơi hai bên cư trú để giải quyết.

Theo quy định pháp luật, trong trường hợp này bạn có thể khởi kiện bên vay ra Toàn án nhân dân huyện Mù Cang Chải nơi hai bên cư trú yêu cầu giải quyết vụ việc.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê