Nay các cô chú tôi quyết định bán nhà. Nhưng tôi không đồng ý vì đây là nhà tổ tiên, nơi để ngày lễ tết, con cháu về hội tụ, nếu bán thì sẽ như thế nào. Do đó, tôi muốn ra phường sở tại xin nhờ can thiệp để không bán nhà được. Xin quí văn phòng tư vấn cho tôi cách soạn thảo đơn để trình bày với phường. Tôi cư ngụ ở Q5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: L.M.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế tài sản, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Công ty chúng tôi.  Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005 (Bộ luật dân sự năm 2015)

2. Nội dung trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì phần tài sản mà ông, bà nội bạn để lại là di sản thừa kế theo quy  định tại Điều 685 và Điều 676 Bô luật Dân sự năm 2005 như sau:

"Điều 685. Phân chia di sản theo pháp luật

1. Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia."

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

 Do ông, bà nội bạn không để lại di chúc về phần di sản này nên di sản thừa kế này sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật và việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện phân chia theo hàng thừa kế. Trong trường hợp này bạn cũng được hưởng một phần tài sản thừa kế do cha bạn đã mất, cụ thể:

Nếu cha bạn mất sau bà nội bạn thì phần di sản mà cha bạn được hưởng sẽ được chia cho những người thừa kế của cha bạn.

Nếu cha bạn mất trước ông bà nội thì bạn sẽ được hưởng thừa kế thế vị:

"Điều 677. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống."

Như vậy bạn và những người thừa kế khác đều có quyền đối với di sản thừa kế đó và các quyền của các đồng thừa kế là ngang nhau, tức là ai cũng có quyền đối với phần di sản thừa kế này.

Trường hợp nếu bạn không muốn bán ngôi nhà thì bạn có thể thỏa thuận cùng những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Nếu không thỏa thuận được thì bạn có thể gửi đơn ra Tòa án để phân chia di sản thừa kế (nếu còn thời thời hiệu khởi kiện) hoặc chia tài sản chung  (Nếu hết thời hiệu khởi kiện) theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp  này phường sở tại không can thiệp vào việc quyết định bán nhà hoặc không bán nhà của bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê