>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.6162

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Tư vấn bảo hiểm hàng hóa - Ảnh luatminhkhue.vn

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về hệ thống, tôi xin được giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Kinh doanh bảo hiểm thì "Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm". Như vậy, thông thường, số tiền mà bên nhập được bồi thường khi hàng hóa bị mất là không được lớn hơn số tiền bảo hiểm đối với hàng hóa đó. Tuy nhiên, pháp luật có để lại một khoảng "hở" cho các bên đó là "trừ trường hợp có thỏa thuận khác tỏng hợp đồng bảo hiểm". Do đó, nếu bên nhập muốn số tiền bồi thường nhiều hơn 110% số tiền bảo hiểm thì hai bên phải có sự thỏa thuận trước đó trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, nếu không có thỏa thuận này, bên nhập sẽ không được bồi thường nhiều hơn số tiền bảo hiểm đối với hàng hóa đó.

Chúc bạn thành công,

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê